Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Print Friendly, PDF & Email

Tyrimą atlieka: direktorės pavaduotoja ugdymui E. Budrytė- Vilbikė.

Tyrimas atliekamas: kiekvienais metais vasario mėn.