Paslaugos

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras įgyvendina įvairią veiklą bei teikia plačias paslaugas:

  • siūlo užsiėmimus, būrelius, studijas, renginius ir šventes vaikams bei jaunimui;
  • vasaros metu vaikams ir jaunimui rengia poilsio, socializacijos ir ugdymo stovyklas;
  • organizuoja seminarus, mokymus; įgyvendina prevencinius projektus, vykdo šviečiamąją veiklą.

Už užsiėmimus mokamas nustatyto dyžio mokestis.

 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyrius Atviras jaunimo centras įgyvendina įvairias veiklas jaunimui:

  • lavina jaunų žmonių pilietiškumo, organizacinius, lyderystės ir narystės komandoje gebėjimus;
  • padeda jaunimui įsitraukti į Vilkaviškio mieste organizuojamas veiklas ir renginius;
  • bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, sudaro sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas;
  • ugdo jaunuolių socialinius ir gyvenimo įgūdžius organizuojant pažintines išvykas, edukacijas, stovyklas, mokymus, interaktyvias veiklas Atvirame jaunimo centre, įgyvendinant socializacijos projektus, skatinant savanorystę;
  • sudaro sąlygas aktyviai leisti laisvalaikį žaidžiant stalo tenisą, lauko tenisą, pulą, tinklinį, kt.;
  • konsultuoja ir prireikus tarpininkauja ieškant profesionalios specialios pagalbos;
  • skatina visapusišką jauno žmogaus augimą.

Visos veiklos – nemokamos.

 

Mobilus darbas su jaunimu:

Mobilus darbas su jaunimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje – tai kontaktinis darbas su jaunimu nuvykus į jų gyvenamąją teritoriją. Mobilaus darbo su jaunimu veiklą vykdo 2 jaunimo darbuotojai, kurie atsižvelgia į jaunimo poreikius, remiasi bendravimo, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos, aktyvaus įsitraukimo (dalyvavimo), konfidencialumo bei prieinamumo principais.

Visos veiklos – nemokamos.