APIE MUS

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyrius – ATVIRAS JAUNIMO CENTRAS

Veiklos sritis – vykdo atvirą darbą su jaunimu, teikia jiems socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro numatyta tvarka. Darbas su jaunimu vykdomas atviro darbo su jaunimu principu.

Atviras darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, kuria siekiama kiekvienam jaunuoliui, nepriklausomai nuo jo socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti dominančia veikla, kurti ir įgyvendinti iniciatyvas, o esant poreikiui – spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Vilkaviškio Atvirame jaunimo centre norintis dalyvauti jaunas žmogus neįsipareigoja lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką.

Atviro jaunimo centro padalinys Pilviškiuose:

Dirba vienas  darbuotojas.

Atviro jaunimo centro padalinys Karkliniuose:

Šiuo metu veikla nevyksta, ieškomi jaunimo darbuotojai.

Mobilus darbas su jaunimu

Mobilus darbas su jaunimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje – tai kontaktinis darbas su jaunimu nuvykus į jų gyvenamąją teritoriją. Mobilaus darbo su jaunimu veiklą vykdo 2 jaunimo darbuotojai, kurie atsižvelgia į jaunimo poreikius, remiasi bendravimo, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos, aktyvaus įsitraukimo (dalyvavimo), konfidencialumo bei prieinamumo principais.

Visos veiklos – nemokamos.