Vadovo metinė ataskaita

Print Friendly, PDF & Email

2023 metų direktorės veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-01-11 įsakymu Nr. V-48 patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 punktu (nuostatai) parengta ir skelbiama 2023 m. direktorės veiklos ataskaita.

Prašau susipažinti ir iki sausio 29 dienos GINTAREI AKUCEVIČIENEI, centro tarybos pirmininkei, pateikti siūlymus dėl jos vertinimo.

2022 metų vadovo veiklos ataskaita

2021 metų vadovo metinė ataskaita