Vadovo metinė ataskaita

Gerbiami Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro bendruomenės nariai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 sausio 25 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo”, mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą.

Prašome susipažinti su centro direktorės 2022 m. veiklos ataskaita ir per 10 kalendorinių dienų pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo centro tarybos pirmininkei Gintarei Akucevičienei el.p. vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt, nurodant „Įstaigos tarybos pirmininkei“.

2022metų vadovo veiklos ataskaita_susipažinimui 

2021 metų vadovo veiklos ataskaita

2020 metų vadovo veiklos ataskaita

2019 metų vadovo veiklos ataskaita