Apie mus

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

 

Kontaktai:

Adresas: Vytauto g. 26, LT-70125 Vilkaviškis

Tel./faks.: (8 342) 20814

El. p. vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt

 

Įstaigos tipas – neformaliojo švietimo įstaiga.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

 

VIZIJA – Būti moderniu ir patraukliu neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo centru, siūlančiu įvairią veiklą ir paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes vaikams, jaunimui, suaugusiems ir visai šeimai.

 

MISIJA:

– Ugdyti veržlų ir savarankišką žmogų, kuris atsakingai ir solidariai kurtų savo valstybės ir pasaulio ateitį.
– Puoselėti asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje.

 

STRATEGINIS TIKSLAS  sudaryti sąlygas neformalaus švietimo plėtotei, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo paslaugų kokybės užtikrinimui.

 

Strateginio tikslo įgyvendinimo kriterijai:
1. Teikiamos kokybiškos neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo paslaugos, didėja veiklos būdų pasiūla.
2. VVJC dirba kvalifikuoti mokytojai, savo darbe derinantys tradicinius ir naujausius mokymo metodus, ugdymą siejantys su realiu gyvenimu, gebėjimų ir vertybių ugdymu bei profesijos pasirinkimu.
3. Sukurta jauki, kūrybišką darbą skatinanti ugdymosi ir laisvalaikio užimtumo aplinka, vyrauja palankus psichologinis klimatas.

 

VEIKLOS PRIORITETAI:
1. VVJC paslaugų vartotojų saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo, neformalaus švietimo poreikių tenkinimas.
2. Darbuotojų nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir mokymosi visą gyvenimą skatinimas.
3. Sveikos, estetiškos, kūrybišką darbą skatinančios ugdymosi ir laisvalaikio užimtumo aplinkos kūrimas.

 

UŽDAVINIAI:

1. Neformalaus švietimo kokybės gerinimas ir neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo būdų pasiūlos plėtra.
2. Nuolatinis mokytojų tobulėjimas, savo veiklos reflektavimas, mokymasis visą gyvenimą.
3. Laisvalaikio užimtumo ir ugdymo aplinkos (saugumo jausmo, priemonių ir įrangos, pastato) gerinimas.