Nuorodos

Print Friendly, PDF & Email

Institucijos ir įstaigos:

Vilkaviškio rajono savivaldybė, interneto svetainė https://vilkaviskis.lt/

LR švietimo ir mokslo ministerija, interneto svetainė www.smm.lt

LR kultūros ministerija, interneto svetainė www.lrkm.lt

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, interneto svetainė www.socmin.lt

Jaunimo reikalų departamentas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, interneto svetainė www.jrd.lt

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, interneto svetainė www.jtba.lt

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas interneto svetainė https://jrd.lt/finansavimo-konkursai-organizacijoms/lietuvos-lenkijos-jaunimo-maidu-fondas

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

 

Vaikų linija https://www.vaikulinija.lt/

„Vaikų linijos“kampanijos BE PATYČIŲ svetainė https://www.bepatyciu.lt/

Jaunimo linija https://www.jaunimolinija.lt/

Tėvų linija http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/tevu-linija

 

Vilkaviškio rajono laikraštis „Santaka”, interneto svetainė www.santaka.info

 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, interneto svetainė www.lijot.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, interneto svetainė www.lvjc.lt

Lietuvos jaunimo turizmo centras, interneto svetainė www.ljtc.lt

Vilkaviškio Kultūros centras, interneto svetainė www.vilkkc.lt

 

Naudinga programos, literatūra ir leidiniai:

Programa „Žinau viską”, interneto svetainė www.zinauviska.lt

Programa „Visi skirtingi visi lygūs”, interneto svetainė http://visiskirtingivisilygus.lt/

Programa „TAPK”, interneto svetainė www.tapk.lt

Tarptautinių jaunimo mainų projekto „Gender in daily life” (liet. Lytiškumas kasdieniniame gyvenime) elektroninis leidinys: http://vilkaviskiovjc.lt/failai/e-leidiniai/GiDL_PUBLICATION.pdf

Praktinis vadovas jaunimo darbuotojams „Patyriminė pedagogika ir jos taikymas“: http://www.lijot.lt/lt/i-pagalba-jnvo/metodiniai-leidiniai/finish/28-metodiniai-leidiniai/403-patyrimo-pedagogika-ir-jos-taikymas-praktinis-vadovas-jaunimo-darbuotojams

„Jaunimo politika Lietuvoje“: http://www.jrd.lt/uploads/dokumentai/Jaunimo%20re…a%20Lietuvoje.pdf

Metodinis rinkinys „Informalaus tarpkultūrinio ugdymo idėjos, ištekliai, metodai ir užsiėmimai darbui su jaunais ir suaugusiais žmonėmis“, interneto svetainė http://www.lijot.lt/lt/i-pagalba-jnvo/metodiniai-leidiniai/finish/28-metodiniai-leidiniai/402-informalaus-tarpkulturinio-ugdymo-idejos-istekliai-metodai-ir-uzsiemimai-darbui-su-jaunais-ir-suaugusiais-zmonemis

Savanorystės kelrodis „Tavo kelias“, interneto svetainė http://ec.europa.eu/lietuva/documents/leidiniai/savanorystes_kelrodis.pdf

Žmogaus teisių vadovas darbui su jaunimu „Kompasas“
[EN], interneto svetainė http://eycb.coe.int/compass/en/contents.html
[RU], interneto svetainė http://eycb.coe.int/compass/ru/contents.html

A manual to use group education as menas to fight racisim, xenophobia, intolerance „Domino” [EN], interneto svetainė http://eycb.coe.int/domino/default.htm

Education pack [EN], interneto svetainė http://eycb.coe.int/edupack/default.htm

  

http://vilkaviskiovjc.lt/failai/e-leidiniai/GiDL_PUBLICATION.pdf