Korupcijos prevencija

Print Friendly, PDF & Email

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2023 

KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2022 M. ATASKAITA

 

 

Už korupcijos prevenciją atsakinga Skirmutė Juškevičienė, metodininkė