Mūsų istorija

Print Friendly, PDF & Email

1959–1991 metai

1959 m. rugsėjo 1 d.

įsteigti Pionierių ir moksleivių namai Vilkaviškio kultūros namų patalpose.

1975 m.

įkurtas Jaunųjų turistų būrelis.

1986 m.

Pionierių ir moksleivių rūmai pervadinti Pionierių namais.

1990 m.

Pionierių namai pervadinti Moksleivių namais.

1991 m.

Moksleivių namai perkelti į naujų Kultūros namų patalpas (Vytauto g. 28.)

1991 m.

įkurtos studijos:

          dramos;

          dailės studijos.

1992 – 2001 metai

1992 m.

įkurtas vytelių pynėjų būrelis.

1994 m.

Moksleivių namai perkelti į Kino teatro patalpas (Vytauto g. 26) ir pervadinti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru.

1994 m.

įkurta šokų studija „Vyželė“.

1995 m.

įkurti

          popchoras „Abėcėlė“;

          dailės būrelis neįgaliems vaikams;

          foto – video būrelis.

1996 m.

įkurti:

           rūbų modeliavimo būrelis;

           grožio mokykla.

1997 m.

įkurta liaudiškos muzikos kapelija.

1998 m.

įkurti būreliai:

          tekstilės-koliažo;

          jaunųjų eismo patrulių

          popieriaus plastikos ir karpinių.

1999 m.

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro atstovai ir kolektyvai pirmą kartą išvyksta dalyvauti festivaliuose ir konkursuose užsienio valstybėse

1999 m.

įkurti:

          šiuolaikinio šokio būrelis „Fresko“;

          vokalinė studija.

2000 m.

pradėtos įgyvendinti vasaros poilsio ir socializacijos programos.

2000 m.

įkurtas „Nykštuko“ būrelis, skirtas mažiesiems centro lankytojams.

2001 m.

įkurti:

          floristikos būrelis;

          gitaristų būrelis;

          senovinės muzikos ansamblis.

2002 metai – dabar

2002 m.

sudalyvaujame pirmajame tarptautiniame projekte, po kurio aktyviai jungiamės į tarptautinę projektinę veiklą.

2002 m.

įkurta aktorinio meistriškumo studija

2004 m.

pradėti įgyvendinti nusikalstamumo prevencijos projektai „Valinga mergina“ ir „Spartakas“.

2006 m.

pradėtas įgyvendinti nusikalstamumo prevencijos projektas „Voras“.

2007 m.

pradėti įgyvendinti gabių vaikų ugdymo projektai.

2007 m.

įgyvendiname pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Bendraukime ir bendradarbiaukime“.

2013 m.

įkurti būreliai: anglų kalbos būrelis „English club“, jaunųjų aplinkos tyrėjų, skautų ir vokiečių kalbos būreliai.

2014 m.

įkurti būreliai: „Gudručių“ ir ekologų .

2017 m.                    įkurtas „Vizualiųjų menų“ būrelis.

2018 m.                    įkurtas „Jaunojo pasieniečio“ būrelis.

2019 m.                   įkurti „Jaunųjų šaulių“ būrelis ir šokių būrelis „Agatas“.

2020 m.                   įkurtas anglų kalbos būrelis „STEPS“.