PRIĖMIMAS Į VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRĄ!

mergyte 1 resizemazas

Kviečiame lankyti būrelius ir studijas, o norintieji lankyti Centrą PATEIKIA šiuos dokumentus:
1. Raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.
2. Gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento kopiją.
3. Nustatytos formos sveikatos pažymėjimą ar jo kopiją.
4. Priėmimas įforminamas Mokymo sutartimi.

Reikalingus užpildyti dokumentus galite atvykti į Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą, arba galite parsisiųsti čia:
Būrelio mokymo sutartis;
Prašymo forma.

Būrelių darbo grafikas