PRIĖMIMAS Į VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRĄ!

mergyte 1 resizemazas
Print Friendly, PDF & Email

Mokinių priėmimo į VVJC tvarkos aprašas

Norintieji lankyti būrelius/ studijas/ programas PATEIKIA šiuos dokumentus:
1. Raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.
2. Gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento kopiją.
3. Priėmimas įforminamas Mokymo sutartimi.

Reikalingus užpildyti dokumentus galite atvykti į Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą, arba galite parsisiųsti čia:

Prašymas (į mokamą būrelį, kai prašymą rašo tėvai)

Prašymas (į mokamą būrelį, kai prašymą rašo pats mokinys)

Prašymas (į finansuojamą programą, kai prašymą rašo tėvai)

Prašymas (į finansuojamą programą, kai prašymą rašo pats mokinys)

Mokinio lankomų VVJC užsiėmimų tvarkaraštis

Mokymo sutartis i mokamą būrelį

Mokymos sutartis į finansuojamą programą