NVŠ programos

Print Friendly, PDF & Email

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

AMŽIUS 7-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Tai programa,  kurioje tobulinama vokaliniai ir muzikinės klausos gebėjimai, gilinama muzikos teorija, lavinamas muzikinis išprusimas. Mokomasi improvizuoti,  populiarinti gyvo dainavimo meną. Lavinama artistiška laikysena, kūno laisvumas ir elgesys scenoje.

VADOVĖ Gintarė AKUCEVIČIENĖ

 

FITODIZAINO-STUDIJA

AMŽIUS 7-19 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Vykdant programą mokiniai pažins spalvų derinimo principus, įvairių augalų asortimentą, jų priežiūros ypatybes. Užsiėmimų metu mokysis puošti buities daiktus, vitrinas, gyvenamuosius būstus ir kitas patalpas sausais ir gyvais augalais, kitomis gamtinių medžiagų kompozicijomis.

VADOVĖ Aušra DRAGAN

 

išgyvenimas-skautaujant

AMŽIUS 8-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Skautavimas – tai galimybė išmokti įvairiausių dalykų: išmokti mylėti Tėvynę bei jos gamtą; būti gamtos draugu, mokėti džiaugtis mažais dalykais ir tuo džiaugsmu dalintis su kitais; būti pilietišku bei atsakingai veikti visuomenėje ir teikti pagalbą kitiems. Tai mokymasis padėti artimui, suprasti kitą žmogų, išmokyti kitą – brolį ar sesę to, ką moku pats/pati, kartu mažose grupėse mokytis per patyrimą. Šios programos dalyvių pagrindinė veikla – žygiai, išvykos, mokomieji užsiėmimai (skautorama), mokymasis per žaidimus, stovyklos gamtoje, stovyklavimo bei išgyvenimo gamtoje įgūdžių formavimas ir skautiškų vertybių bei pilietiškumo ugdymas.

VADOVĖ Eglė BUDRYTĖ- VILBIKĖ

 

jaunieji-gamtos-tyrinėtojai

AMŽIUS 7-13 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Mokiniai įgis mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų. Išmoks planuoti, atlikti stebėjimus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas. Būrelyje vaikai plačiau susipažins su Lietuvos flora ir fauna, retais ir nykstančiais augalais bei gyvūnais, gamtosaugos pagrindais. Atliks įvarius stebėjimus, herbarizuos augalus. Dalyvaus įvairiuose renginiuose, teminėse ekskursijose.

VADOVĖ Aira LAŽAUNINKIENĖ

 

šokio-raiškos-studija

AMŽIUS 10-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą. Šokis, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonė atskleisti ir plėtoti vaiko kūrybinius gebėjimus. Programos metu tenkinamas natūralus poreikis judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, tenkinami saviraiškos poreikiai. Ugdoma kūrybiška, emocinga, aktyvi, sugebanti kurti ir džiaugtis, galinti išreikšti savo gebėjimus, tikrąsias vertybes asmenybė.

VADOVĖ Sonata JANKIENĖ

 

jaunieji-vokalistai

AMŽIUS 11-19 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Ši programa yra skiriama mokinių vokalo lavinimui, naudojant įvairias pratybų formas: muzikinė klausa, vokalinė technika, judesys, muzikinis skonis ir artistiškumas.

VADOVĖ Edita LINKEVIČIENĖ

 

jaunasis-fotografas

AMŽIUS 12-19 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Mokiniai supažindinami su fotografavimo aparatūra, jos panaudojimo galimybėmis, optika, kompozicijos pagrindais. Mokomės pasirinkti optimaliausią fotografavimo tašką, kadruotę ir tinkamą apšvietimą. Ugdomi kūrybiniai, meniniai ir techniniai gebėjimai. Viso to išmokstama detaliai analizuojant darbus, rengiant parodas, dalyvaujant ir respublikiniuose konkursuose. Improvizacine patirtimi taip pat dalijamasi kartu su Lietuvoje gerai žinomais fotomenininkais.

VADOVAS Jonas JUŠKEVIČIUS

 

 

jaunųjų-šokėjų-studija

AMŽIUS 6-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Vadovė savo šokėjus moko modernaus, šiuolaikinio ir kitų šokio stilių judesių, kuriuos originaliai sintetina savo kompozicijose. Moko improvizuoti, skatindama naudoti savo kūrybos judesius, jų derinius. Suteikiama muzikinių, choreografinių žinių, lavinamas ritmo pojūtis, taisyklinga, artistiška laikysena, kūno lankstumas, ištvermė. Grupės nariai turi galimybę dalyvauti festivaliuose, konkursuose, kūrybinėse stovyklose.

VADOVĖ Eglė KAMINSKIENĖ

 

ŠILKO-TAPYBOS-PRADŽIAMOKSLIS

AMŽIUS 8-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta vaikams mokytis tapybos ant šilko. Tai menas, kuriame spalvų bei formų pagalba realizuojamos savos mintys, paliekama vieta kūrybinei improvizacijai, nereikalaujant didelių meninių gebėjimų. Čia susipažįstama su tapybos ant šilko technika, piešimo ant šilko subtilumu ir lengvumu, kuriami atvirukai, paveikslėliai, vitražai, skarelės. O improvizuodami mokysimės, jog tapyba ant šilko yra atpalaiduojantis, užburiantis, kūrybiškas užsiėmimas.

VADOVĖ Vaida PLAUŠINIENĖ

 

vaidybinės-improvizacijos

AMŽIUS 13-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Linksma kūrybinė veikla, kurios metu moksleivis įgaus pasitikėjimo, išmoks matyti, girdėti ir jausti kitus, bei susipažins su teatro menu.

VADOVĖ Ilona VILTRAKIENĖ

 

jaunuju britu klubas

AMŽIUS 14-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta aukštesniųjų gimnazijos klasių mokiniams, kuriems anglų kalba ne tik privaloma disciplina, bet ir bekraštės ateities galimybių erdvės, kultūrinės bei istorinės vertybės, neaprėpiamas idiomų ir frazeologizmų pasaulis. Ji skirta jaunuoliui-vertinančiam, gerbiančiam ir mylinčiam anglų kalbą bei trokštančiam patobulinti savo klausymo bei kalbėjimo įgūdžius, norinčiam įgyti gebėjimą skaityti ir analizuoti, geidžiančiam praplėsti savo akiratį ir kuo daugiau sužinoti apie Jungtinę Karalystę, jos istoriją, kultūrą bei nūdienos aktualijas. Užsiėmimų metu skaitysime, klausysime, diskutuosime angliškai, žiūrėsime BBC laidas, vyksime į Vilniuje įsikūrusį Britų tarybos bei informacijos centrą. Ši programa bus naudinga tuo, kad jaunuoliai įgis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, peržengs baimės bendrauti užsienio kalba barjerą, praturtins savo kultūrinį bei kalbinį akiratį. Mokiniai neabejotinai praplės savo aktyvųjį žodyną, kas jiems padės geriau išlaikyti valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą, o gal ir paskatins išmėginti savo jėgas studijuojant užsienyje.

VADOVĖ Irada MILTINIENĖ

Amžius: 14 – 18 metų mokiniams.

Aprašymas: ,,Vizualiųjų menų“ būrelio metu mokiniai susipažins su įvairiomis meno raiškos priemonėmis, tobulins kompozicijos įgūdžius naudojant netradicinio mokymo(si) metodus. Įgis žinių apie fotografijos minties perteikimą, aktualumą bei kūrybos proceso problematikos ieškojimą. Mokysis suvokti vizualiąją kultūrą. Susipažins su įvairiomis idėjų kūrimo ir taikymo būdais, kuriuos naudos praktinėje veikloje. Mokiniai kurs idėja ir koncepcija pagrįstus darbus, nesureikšminant turimos fotografinės ir kompiuterinės technikos. Bendradarbiaus meninėje veikloje. Dalyvaus kultūriniuose renginiuose bei šventėse.

Vadovas:  Andrius Birštonas.