NVŠ programos

Print Friendly, PDF & Email

„GYVO BALSO PERLAI GIMNAZISTAMS“ 

AMŽIUS 14-19 metų (9 – 12 kl.)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Vokalinių užsiėmimų metu bus tobulinami  vokaliniai ir muzikinės klausos gebėjimai, gilinamasi į muzikos teoriją, lavinamas muzikinis išprusimas. Mokysis improvizuoti, populiarinti dainavimo meną, nepabijoti ir išbandyti naujoves. Įgis muzikinių žinių, lavins ritmo pojūtį, taisyklingą, artistišką laikyseną, kūno laisvumą ir elgesį scenoje. Grupės nariai turi galimybę dalyvauti koncertuose, konkursuose. Svarbiausia yra gyvas balsas ir garsas.

VADOVĖ Gintarė AKUCEVIČIENĖ

 

FLOROS STUDIJA
 

AMŽIUS 7-11 metų (1 – 4 kl.)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Vykdant programą mokiniai užsiėmimų metu mokysis parengti augalines medžiagas kompozicijoms, komponuoti augalus, kurti floristines kompozicijas, projektuoti ir kurti interjero bei eksterjero floristinį apipavidalinimą, panaudoti antrines žaliavas bei buityje randamus daiktus dekoracijoms kurti. Ugdys estetinį skonį, kūrybiškumą, savarankiškumą, bendruomeniškumą. 

VADOVĖ Aušra DRAGAN

 

„SkautAUK (PAGRINDAI“
 

AMŽIUS 11-14 metų (5 – 8 kl.)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programos „SkautAUK“ tikslas yra per skautiškų ir pilietinių gebėjimų ugdymą formuoti pilietišką asmenybę, sugebančią būti lyderiu, aktyviu visuomenės nariu, atsakingai veikti bendruomenėje, išgyventi gamtoje. Ši programa yra paremta pasaulinio skautų judėjimo organizacijos patvirtintu „skautiškuoju deimantu“, kurį sudaro mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika. Programos dalyvių pagrindinė veikla – žygiai, išvykos, mokomieji užsiėmimai (skautoramos), mokymasis per žaidimus, stovyklos ir kitos veiklos gamtoje, stovyklavimo bei išgyvenimo gamtoje įgūdžių formavimas ir skautiškų vertybių bei pilietiškumo ugdymas. 

VADOVĖ Eglė BUDRYTĖ- VILBIKĖ

 

GAMTOS TYRINĖTOJAI
(5 – 8 klasės)
 

AMŽIUS 11 -14 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Mokiniai įgis mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų. Išmoks planuoti, atlikti stebėjimus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas. Būrelyje vaikai plačiau susipažins su Lietuvos flora ir fauna, retais ir nykstančiais augalais bei gyvūnais, gamtosaugos pagrindais. Atliks įvarius stebėjimus, herbarizuos augalus. Dalyvaus įvairiuose renginiuose, teminėse ekskursijose.

VADOVĖ Aira LAŽAUNINKIENĖ

 

ŠOKIO RAIŠKOS STUDIJA „VYŽELĖ“
 

„ŠOKIO RAIŠKOS STUDIJOS „VYŽELĖ“ (JAUNUČIAI):

AMŽIUS 7 -11 metų (1 – 4 kl.)

„ŠOKIO RAIŠKOS STUDIJOS „VYŽELĖ“ (JAUNUOLIAI):

AMŽIUS 11 -14 metų (5 – 8 kl.)

„ŠOKIO RAIŠKOS STUDIJOS „VYŽELĖ“ (MERGAITĖS):

AMŽIUS 11 -14 metų (5 – 8 kl.)

PROGRAMŲ APRAŠYMAS
„Vyželės“ šokių studijos grupių veiklos programos skirtos vaikams, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą ir tautinį identitetą. Šokio, kaip saviraiškos ir bendravimo priemone atskleisti ir plėtoti vaiko kūrybinius gebėjimus. Programų metu tenkinamas natūralus poreikis judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, tenkinami saviraiškos poreikiai. Ugdoma kūrybiška, emocinga, aktyvi, sugebanti kurti ir džiaugtis, galinti išreikšti savo gebėjimus, tikrąsias vertybes asmenybė. Programų metu sudaromos galimybės kiekvienam vaikui įgyti bendrąją šokio raiškos patirtį, ugdomi gebėjimai gautas žinias ir patirtį pritaikyti socialinėje aplinkoje. 

VADOVĖ Sonata JANKIENĖ

 

DAINAVIMO STUDIJA „AKIMIRKA“
 

AMŽIUS 14-19 metų (9 – 12 kl.)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Ši programa yra skiriama mokinių vokalo lavinimui, naudojant įvairias pratybų formas: muzikinė klausa, vokalinė technika, judesys, muzikinis skonis ir artistiškumas.

VADOVĖ Edita LINKEVIČIENĖ

 

ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO STUDIJA
 

„ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO STUDIJA“ (PAGRINDAI):

AMŽIUS 11-14 metų (5 – 8 kl.)

„ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO STUDIJA“ (PAŽENGUSIEMS):

AMŽIUS 15-19 metų (9 – 12 kl.)

PROGRAMŲ APRAŠYMAS
 „Šokis – tai mūsų gyvenimas, kuriame kūnu pasakome tai, ko negalime pasakyti žodžiais” – su tokia mintimi gyvena kiekvienas šokėjas, šokantis „Šiuolaikinio šokio studijoje“. Jausmų ir emocijų išreiškimą kūno judesiais, asmeninį tobulėjimą, saviraišką, skirtingo pobūdžio šokių derinius, komunikacijos sritį, pagalbą vienas kitam ir bendrąsias šokėjo kompetencijas ugdo ir lavina 6 – 19 metų amžiaus vaikai ir jaunimas. Šiuolaikinio šokio studijos šokėjai susipažįsta su Show Dance, Free Dance, Pop Dance, Contemporary Dance šokių stiliais, kurie kiekviename šokėjo kūne atsiskleidžia individualiai ir skirtingai pagal asmeninę patirtį ir vidinio pasaulio išgyvenimus. Šokdami „Šiuolaikinio šokio studijoje“ mokiniai susipažins su šokių pasauliu, lavins kūno plastiškumą, įgis žinių ir realizuos, kaip šokių raiškos priemonėmis perduoti nuotaikas ir šokio istoriją auditorijai, įsigilins į asmenines vertybes, dalyvaus aukšto lygio konkursuose, kurie leis plėsti šokių patirtį, taip pat lavins mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialines, asmenines ir kūrybines kompetencijas.

VADOVĖ Eglė KAMINSKIENĖ

 

SPALVŲ STUDIJA
 

„SPALVŲ STUDIJA PRADINUKAMS“:

AMŽIUS 711 metų (1 – 4 kl.)

„SPALVŲ STUDIJA PAŽENGUSIEMS“:

AMŽIUS 1114 metų (5 – 8 kl.)

PROGRAMŲ APRAŠYMAS
Programos skirtos vaikams mokytis įvairių tapybos būdų ir technikų, tapomų objektų įvairove, spalvos ir potėpio svarba. Mokiniai ugdomi nebijoti kuriant improvizuoti, padėti atrasti kūrybos džiaugsmą. Čia susipažįstama su tapybos ant šilko technika, piešimo ant šilko subtilumu ir lengvumu, kuriami atvirukai, paveikslėliai, vitražai, skarelės. O improvizuodami mokysis, jog tapyba yra atpalaiduojantis, užburiantis, kūrybiškas užsiėmimas.

VADOVĖ Vaida PLAUŠINIENĖ

 
VAIDYBINĖS IMPROVIZACIJOS
 

„VAIDYBINĖS IMPROVIZACIJOS PRADINUKAMS“:

AMŽIUS 7-11 metų (1 – 4 kl.)

„VAIDYBINĖS IMPROVIZACIJOS 5 –  8 KLASIŲ MOKSLEIVIAMS “:

AMŽIUS 11- 14 metų (5 – 8 kl.)

„VAIDYBINĖS IMPROVIZACIJOS 9 – 12 KLASIŲ MOKSLEIVIAMS “:

AMŽIUS 15- 19 metų (9 – 12 kl.)

PROGRAMŲ APRAŠYMAS
Linksma kūrybinė veikla, kurios metu moksleiviai įgaus pasitikėjimo savimi, išmoks matyti, girdėti ir jausti kitus, bei susipažins su teatro menu. Su paruoštomis vaidybinėmis improvizacijomis turės galimybę dalyvauti miesto ir šalies renginiuose.

VADOVĖ Ilona VILTRAKIENĖ

 

ANGLŲ KALBOS ŽINIUKŲ LYGA (AKŽL)

AMŽIUS 7-11 metų (1 – 4 kl.)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta žingeidiems bei orientuotiems į pažangą mokiniams, kuriems anglų kalba ne tik privaloma disciplina, bet ir bekraštės ateities galimybių erdvės, kultūrinės bei istorinės vertybės, neaprėpiamas idiomų ir frazeologizmų pasaulis. Ji skirta jaunam žmogui, vertinančiam, gerbiančiam ir mylinčiam anglų kalbą bei trokštančiam patobulinti savo klausymo bei kalbėjimo įgūdžius, norinčiam įgyti gebėjimą skaityti ir analizuoti, geidžiančiam praplėsti savo akiratį ir kuo daugiau sužinoti apie Jungtinę Karalystę, jos istoriją, kultūrą bei nūdienos aktualijas, taip pat ir kitas angliškai kalbančias šalis. Vykdydami veiklas mokiniai gerins savo asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei komunikavimo kompetencijas. 

VADOVĖ Irada MILTINIENĖ

 

VIZUALIEJI MENAI PAŽENGUSIEMS

Amžius: 14 – 19 metų (9 -12 kl.)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Programa siekiama, kad mokiniai ugdytųsi estetinę nuovoką ir meno raiškos gebėjimus, dvasiškai augtų ir įgytų kultūrinės kompetencijos pagrindus. Skatinamas mokinių kūrybinis mąstymas, individualumo paieškos, plėtojamas meno kalbos priemonių pažinimas bei jų taikymo gebėjimai; ugdomas vaizdo apdorojimo kompiuterinėmis technologijomis išmanymas bei gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti vizualųjį meną. Čia mokiniai susipažins su įvairiais idėjų kūrimo ir taikymo būdais, kuriuos naudos praktinėje veikloje. Dalyvaus kultūriniuose renginiuose bei šventėse.

Vadovas  Andrius Birštonas