SkautAUK

Print Friendly, PDF & Email

išgyvenimas-skautaujant

AMŽIUS 8-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Skautavimas – tai galimybė išmokti įvairiausių dalykų: išmokti mylėti Tėvynę bei jos gamtą; būti gamtos draugu, mokėti džiaugtis mažais dalykais ir tuo džiaugsmu dalintis su kitais; būti pilietišku bei atsakingai veikti visuomenėje ir teikti pagalbą kitiems. Tai mokymasis padėti artimui, suprasti kitą žmogų, išmokyti kitą – brolį ar sesę to, ką moku pats/pati, kartu mažose grupėse mokytis per patyrimą. Šios programos dalyvių pagrindinė veikla – žygiai, išvykos, mokomieji užsiėmimai (skautorama), mokymasis per žaidimus, stovyklos gamtoje, stovyklavimo bei išgyvenimo gamtoje įgūdžių formavimas ir skautiškų vertybių bei pilietiškumo ugdymas.

VADOVĖ Eglė BUDRYTĖ – VILBIKĖ