SKELBIAMAS KONKURSAS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

Print Friendly, PDF & Email

Skelbiamas konkursas Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti, atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Darbo pobūdis: vykdyti centro pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą; vykdyti sanitarinę ir higieninę centro pastatų ir aplinkos priežiūrą; vykdyti viešuosius pirkimus, tvarkyti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus; organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, kontroliuoti jo veiklą; vesti instruktažus saugaus darbo ir priešgaisriniais klausimais; rūpintis ugdymo ir darbo aplinkos saugumu; analizuoti mokinių ir darbuotojų nelaimingus atsitikimus ir šalinti traumatizmo priežastis; rūpintis palankaus ugdymui ir darbui mikroklimato kūrimu.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
– Turėti ne žemesnį kaip aukštajį išsilavinimą.
– Turėti informacinių technologijų įgūdžius patvirtinantį dokumentą.
– Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus.
– Mokėti užsienio kalbą (pateikti patvirtinančius dokumentus)
– Gebėti savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas.

Privalumai:
– Panašaus darbo patirtis.
– Vairuotojo pažymėjimas.
– Turimas asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą, pažymėjimas.
– Turimas darbuotojų saugos tarnybos specialisto pažymėjimas.
– Geri raštvedybos įgūdžiai.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą dalyvauti konkurse,
– užpildytą pretendento anketą (priedas Nr.1),
– gyvenimo aprašymą,
– savo privalumų sąrašą,
– asmens tapatybės, išsilavinimo, darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai, sekretorė (patikrinusi, ar juos atitinka pateiktosios dokumentų kopijos) grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj nurodytų dokumentų ir jų kopijų pateikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.

Dokumentus pateikti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui, adresu – Vytauto g. 26, LT-70125 Vilkaviškis. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, nuo 2015-05-05 iki 2015-05-18 (imtinai), kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sekretorė Jolita Kepenienė, tel. (8 342) 20878.