ATVIARAJME JAUNIMO CENTRE LANKĖSI VILKAVIŠKIO RAJONO MOKNIIŲ TARYBA

Print Friendly, PDF & Email

Vasario 3 dieną, Atvirame jaunimo centre, jaunimo užimtumo klausimais, aktyviai diskutavo Vilkaviškio raj. mokinių tarybos moksleiviai.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

On  February 3, the Open Youth Center was visited by Vilkaviskis district learners council. The learners discussed youth activities questions.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality