BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS JAUNIMO DARBO CENTRU

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                       

Sausio 29 d. ryte Marijampolės teritorinės  darbo biržos Jaunimo darbo centro vyriausioji  specialistė Jūratė Drunienė su būriu jaunuolių iš Gražiškių gimnazijos, lydimų mokytojos Editos Naidaitės, apsilankė Atvirame jaunimo centre. Ne pirmas mėnuo, kai  Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena Savickienė ir Jaunimo darbo centro vyriausioji  specialistė Jūratė Drunienė bendrauja dėl jaunimo veiklos ir užimtumo. Sausio mėnesį aptarėme bendradarbiavimo Atvirame jaunimo centre (AJC) gaires, pristatėme AJC Darbo biržos lankytojams.  Šiandien Jūratė perdavė Marijampolės teritorinės  darbo biržos direktoriaus pavaduotojos Zitos Naruševičienės pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyriumi AJC.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija


On January 29 morning, territorial labor exchanges Youth Work Center chief specialist Jūratė Drunienė with a group of youth leaded by the teacher Edita Miglinienė from Graziskiai Gymnasium visited the Open Youth Center. It is not the first mounth when Vilkaviskis Children’s and Youth Centre director Elena Savickienė and Youth Work Center chief specialist Jūratė Drunienė communicate for the youth activitiexžs and employment. On January we discussed cooperation the Open Youth Center guidelines and presented AJC for Marijampole Labor Exchange Vilkaviškis section visitors. On Januray 29 Jūratė gave the Cooperation Agreement signed  byMarijampole territorial labor exchange director deputy Zita Naruševiečienė with Vilkaviskis Children’s and Youth Centre section AJC.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality