Vilkaviškio rajono Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos jaunimas lankėsi Atvirajame jaunimo centre

Print Friendly, PDF & Email


Atviras jaunimo centras – laisvalaikio ir užimtumo vieta, kurioje kiekvienas gali praleisti laisvą laiką. Ką ir padarė jaunuoliai iš Vilkaviškio rajono Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos. Lietingą popietę atvykę į Atvirąjį jaunimo centrą jie turėjo progą susipažinti su erdvėmis ir išbandyti kai kurias veiklas. Juos sutiko AJC darbuotojos Ieva, Virginija bei Elena. Padalinti į dvi grupes su paruoštais žemėlapiais pradėjo AJC pažinimą bei veiklų bandymus.  Jaunimas turėjo keletą minučių praleisti kiekvienoje erdvėje, kurioje  atliko užduotis: statė aukščiausią bokštą, piešė grupės portretą, siūlė savo idėjas veikloms, pasigamino arbatos bei sprendė kryžiažodį ir t.t. Susipažinus su erdvėmis kiekviena grupė pristatė atliktas užduotis. Nors užduotys nebuvo vienos iš lengviausių, tačiau jaunimas puikiai su jomis susidorojo.  Šypsenos veiduose ir gera dalyvių nuotaika parodė jų susidomėjimą ir norą užlėkti čia vėl ir vėl.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

The Open Youth Center is a place where everyone can spend a good time. This is what young people from Giedriai Young and Adult School of the Vilkaviškis Region did. On a rainy afternoon, they were they introduced with new spaces and activities. The Open Youth Center has not yet officially opened, but things have already been pretty busy and some activities are available. So, the participants got maps and started their journey from one space to another. Center specialists (Virginija, Elena and Ieva) divided youth into groups. Participants had a few minutes to spend in each space and perform a task: build a tower, draw a group portrait and etc. At the end, all groups had to present what they had prepared. Although tasks were not so easy, the participants did it pretty well. Smiling participants showed their interest and desire to come here again and again.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality