Skautų savaitė

Print Friendly, PDF & Email

Praėjusią savaitę, lapkričio 30 – gruodžio 4 dienomis, NVŠ programos „SkautAUK“ (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) skiltyse (mažose grupėse) skautai gilinosi: Miegapelių skiltis pasikartojo pirmąją pagalbą sesės Emilijos R. paruoštu klausimynu, o tuomet kartojo daiktų pakavimo stovyklai ir žygiui subtilybes. Laukiniai barsukai intensyviai žaidė laivų mūšius ir šventė brolio Augusto gimtadienį, Lokių skilties jaunesnieji skautai ir kandidatai rengė Advento gerųjų darbų kalendorių, o vyriausiųjų Vyšniukų skiltis mokėsi valgiaraščio sudarymo paslapčių su broliu Danu. Na, o bendrame užsiėmime ir vėl stengėsi vieni kitus geriau pažinti – bandė atspėti iš anksto surinktus faktus apie skautus ir skautes, suprato, kad vieni kitus vis tik visai neblogai pažįsta. Dėkojame visiems skautams!