VILKAVIŠKIO ATVIRO JAUNIMO CENTRO PRISTATYMAS MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS VILKAVIŠKIO SKYRIUJE

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio Atviro jaunimo centro atstovės (Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena Savickienė ir Atviro jaunimo centro specialistė darbui su jaunimu Ieva Cikanavičiūtė) lankėsi Marijampolės darbo biržos Vilkaviškio skyriuje. Susirinkusiam jaunimui buvo pristatytos pagrindinės centro veiklos ir darbo principai. Atlikome apklausą, kurios metu norėjome išsiaiškinti jaunimo pomėgius bei laisvalaikio praleidimą. Taip pat išsiaiškinti jaunų žmonių poreikius, pageidaujamas laisvalaikio praleidimo formas vykdant Atvirojo jaunimo centro veiklą.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Vilkaviškis Open Youth Center members (Vilkaviskis Children’s and Youth Centre director and the Open Youth Centre specialist Ieva Cikanavičiūtė) visited Marijampole Labor Exchange Vilkaviškis section. Young people were informed about the main activities of the Open Youth Centre and working principles. We prepared the survey to find out the youth hobbies and leisure activities. We also wanted sort out young people’s needs and the forms of leisure which would be entertaining to visitors in the Open Youth Centre.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality