SUSITIKIMAS SU VILKAVIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO ATSTOVAIS

Print Friendly, PDF & Email

Sausio 20 d. Atvirajame jaunimo centre svečiavosi Vilkaviškio rajono komisariato atstovai: Edvardas Gruzdys, Vilija Grybauskienė ir Arūnas Kinderis. Susitikimo metu VVJC direktorė Elena Savickienė pristatė Atvirame jaunimo centre esančias erdves bei planuojamas veiklas. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VVJC ir Vilkaviškio rajono policijos komisariato, kurie bendradarbiaus plėtojant ir skatinant jaunimo įsitraukimą į novatorišką Atvirą jaunimo centrą. Bendradarbiavimo tikslas – organizuoti prevencinius seminarus sprendžiant jaunimui aktualias problemas ir skatinti jaunus žmones būti pilietiška, kultūringa ir patriotiška visuomenės dalimis. Taip pat įsipareigojome inicijuoti bendrus projektus, prevencines akcijas, renginius.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Jan. 20, the Open Youth Center was visited by Vilkaviskis Police Commissariat members: Edvardas Gruzdys, Vilija Grybauskienė and Arūnas Kinderis. During the meeting, Youth Center director Elena Savickienė presented the Open Yout Center spaces and activities. AJC and Vilkaviskis Police Commissariat signed the Cooperation Agreement which proves that both sides will develop and promote youth involvement in an innovative Open Youth Center. The aim of cooperation is to organise prevention activities about youth problems and encourage young people to be civilised, patriotic and cultured society. We also commit to provide projects and preventive events.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality