PIRMASIS AJC PRISTATYMAS ALVITO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Print Friendly, PDF & Email

 

Sausio 12 d. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena Savickienė ir Atvirojo jaunimo centro specialistė su jaunimu Ieva Cikanavičiūtė aplankė Alvito pagrindinę mokyklą. Mokyklos direktorius Rolandas Bulkauskas sukvietė jaunuolius virš 14 metų, kad galėtų išgirsti apie naujai įkurtą AJC. Mes pristatėme Atvirąjį jaunimo centrą: pagrindines centro veiklas ir darbo organizavimo principus, pačias AJC erdves. Plačiau buvo diskutuojama apie jaunų žmonių laisvalaikį ir jaunimą dominančias veiklas. Jaunuoliams buvo pristatyti užsiėmimai, kuriuos galės lankyti Atvirajame jaunimo centre, domėjomės jų pomėgiais ir poreikiais.

Buvo atlikta jaunimo poreikių apklausa, užpildytos 24 anketos. Apklausos tikslas – sužinoti, kaip organizuoti darbą su jaunimu, kad turimos erdvės, panaudojant jau esamą priemonių bazę, taptų dėl įvairių priežasčių savęs negalinčio ar nenorinčio realizuoti jaunimo traukos centru.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

————————————————————————

Jan. 12, Vilkaviskis Children’s and Youth Centre director Elena Savickienė and Open Youth Centre specialist Ieva Cikanavičiėtė visited Alvitas secondary school. The director of the school Rolandas Bulkauskas asked learners (over 14 years) to participate in the meeting about the new Open Youth Centre. We introduced the Open Youth Centre: main activities, work organisation forms and spaces. Discussions were related to young people leisure and activities which are interesting to youth. Listeners were informed about activities, which will be found in the center. We were also interested in their interests and needs

24 listeners were asked to attend in the youth needs assessment survey. The aim of the survey was to get information from the youth about work organisation with young people, using already existing methods base, to make it centre of attraction, available to every young person.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality

 

logo-350 copy_copy