VILKAVIŠKIO SKAUTAI – PASAULINĖJE BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES AKCIJOJE

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio skautai ir NVŠ programos „Išgyenimas skautaujant” dalyviai gruodžio 16 d., trečiadienį, dalyvavo tarptautinės Betliejaus taikos ugnies perdavime iš Lenkijos skautų (hercerų) Lietuvos ir Lenkijos pasienyje! Parvežus ugnelę ja pasidalinta su mokyklomis, perduota ir Vilkaviškio rajono savivaldybės darbuotojams!

Skautai ugnelę taip pat pristatė ir į švč. Mergelės Marijos katedrą vakarinėse mišiose, kur ją pasiimti šventėms gali visi norintys.

Apie Betliejaus taikos ugnies akciją: 1986 m. vienoje Austrijos skautų organizacijoje socialinės paramos akcijos „Šviesa tamsoje” metu Betliejuje, Jėzaus gimimo vietoje, įžiebta ugnis ir išplatinta visoje šalyje. Austrijos skautų pavyzdys labai greitai užkrėtė ir kitus, o nuo 1989 m. akcijos idėja išplito po visą Europą. Kasmet vienas vaikas iš Austrijos, išrinktas už ypatingus nuopelnus, vyksta į Betliejų ir Jėzaus Kristaus gimimo grotoje uždega žvakę. Ugnis parvežama į Vieną, o vėliau, skautų ir skaučių, taip pat visų geros valios žmonių dėka, pradeda kelionę – traukiniais, autobusais, automobiliais, slidėmis ir pėsčiomis į šeimas, bažnyčių bendruomenes, mokyklas ir darželius, ligonines, senelių prieglaudas, nakvynės namus, kalėjimus. Dabar daugiau nei 30 Europos šalių keliauja į Vieną parsigabenti Betliejaus taikos ugnies. Betliejaus taikos ugnies akcija Lietuvoje vyksta daugiau nei dešimtmetį. Simboline žvakės liepsna siekiama paskatinti įžiebti taiką ir ramybę pirmiausiai savo širdyse, o po to – ją skleisti aplink. Betliejaus taikos ugnis yra simbolis, primenantis mūsų pareigą saugoti taiką. Tai vilties ženklas, per keliolika metų iš mažos liepsnelės pavirtęs ugnies jūra, skelbiančia Gerąją Naujieną.

Kviečiame taikos ugnelę parsinešti ir į savo namus!
Vilkaviškio „Gražinos” draugovės skautai