Dailės studijos mokinių darbai

Print Friendly, PDF & Email
Dailės studijos (vad. Stasė Zelinauskaitė) mokinių darbai karantino metu…
Priemonių įvairovė jaunajam menininkui įdomiai pateikti darbą bei pademonstruoti tai, ką sužinojo šioje studijoje. Viliaus Antanavičiaus obuoliai nutapyti pastelėmis, Emilija Pučkutė nupiešė vyšnias baltu pasteliniu pieštuku ant juodo popieriaus, o Estela Skrieliūtė – gipso plokštėje išdrožinėjo žuvį.