Skautai paminėjo savo šimtmetį

Print Friendly, PDF & Email
Saulėtą rugsėjo 12 dienos šeštadienio popietę Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė pakvietė skautus, skautų draugus bei tėvelius ir bendraminčius į parapijos salę, į šventę, skirtą paminėti skautų judėjimo veiklos Vilkaviškyje 100 metų jubiliejų (nuo pirmojo vieneto Vilkaviškyje įsteigimo), 30 metų jubiliejų nuo savo veiklos atkūrimo ir Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės atkūrimo. Tądien kartu švęstas ir organizacijos Lietuvos skautija, kuriai priklauso vilkaviškiečiai, 25-asis gimtadienis.
Kartu paminėti šias sukaktis susirinko didelis būrys iš Vilkaviškio kilusių, Vilkaviškyje skautavusių skautų bei svečių. Šventė prasidėjo šv. mišiomis Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje, tuomet šventės dalyviai buvo pakviesti į parapijos salę, kur buvo pristatyta Vilkaviškio skautų istorijos šimtmečio paroda bei išleista knyga „Vilkaviškio skautai: 1920–2020“ (sudarytoja E. Budrytė-Vilbikė), kurioje sugulė šimtametė Vilkaviškio skautų istorija.
Šventės pradžioje, giedant Lietuvos Respublikos himną, skautai įnešė Lietuvos Respublikos ir Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės vėliavas, o tada visiems smagiai traukiant dainą uždegė simbolinį laužą.
Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovės draugininkė Eglė Budrytė-Vilbikė sveikino atvykusius į šventę ir kalbėjo, kad šie metai Vilkaviškio skautams iš tiesų ypatingi, nes vilkaviškiečiai šiemet mini ne vieną jubiliejų. Taip pat pasidžiaugė, kad Vilkaviškio skautų istorija yra labai turtinga: ir daug istorijos, ir eksponatų yra išsaugota muziejuose ir archyvuose.
Jubiliejaus šventė sulaukė daug garbingų svečių. Pasveikinti skautų atvyko Savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė. Meras A. Neiberka pasidžiaugė skautų tradicijų ilgaamžiškumu ir kalbėjo, kad skautų judėjimas auklėja žmogų, ugdo stiprią, patriotišką bei mylinčią asmenybę. Dėkodamas skautų draugovės vadovei E. Budrytei-Vilbikei už krašto skautų istorijos puoselėjimą ir skautiškų vertybių stiprinimą, A. Neiberka įteikė jai Mero padėkos raštą.
Pasidžiaugti jubiliejumi atvyko ir daugiau garbingų svečių: europarlamentaras Juozas Olekas, LR Seimo nariai Kęstutis Smirnovas ir Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio dekanas Virginijus Gražulevičius, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena Savickienė, Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė Ieva Brogienė, Lietuvos skautijos Marijampolės krašto seniūnė Laura Brazytė. Po sveikinimo kalbų skautai padėkojo visiems aktyviai bendradarbiaujantiems bei padedantiems žmonėms ir įteikė jiems atminimo dovanas.
Tuomet šventė tęsta su laikotarpių pristatymu: draugininkė Eglė Budrytė-Vilbikė pristatė Vilkaviškio skautų istoriją tarpukariu, taip pat papasakojo apie vilkaviškiečius skautus tremtyje ir išeivijoje, bei laikotarpį nuo 1995 iki 2002 m. Nomeda Bepirštytė pristatė Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės atkūrimo pirmuosius žingsnius, Vilma Balandienė papasakojo apie savo vadovaujamą laikotarpį, o Miglena Petraitytė pristatė skautų veiklas nuo 2013 metų iki dabar. Taip pat programoje skautai vedė žaidimus ir šaukė šūkius. Šventė užsitęse, bet skautai dar neskubėjo skirstytis.
Parengtą parodą apie Vilkaviškio skautus iki spalio 7 d. galima aplankyti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre, o eksponatų pamatyti galima nemažai: iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus parvežtas tarpukario skautų vėliavas; iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo parvežtus tarpukario skautų dokumentus – metraštį, įsakymų knygas, vilkiukų knygą; išsaugotą atkūrimo veiklos metraštį, emblemas, stendus su viso šimtmečio istorija ir t.t. Šių metų spalio 7 d. skautai kartu su Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru kviečia į konferenciją skirtą Vilkaviškio skautų šimtmečiui „Savanorystė ir pilietiškumas asmenybės ugdyme“.
Parengtą knygą galite įsigyti susisiekiant el. p.aštu vilkaviskioskautai@gmail.com