PASIRUOŠIMO DARBAI PROJEKTE VEIK“

logo-350
Print Friendly, PDF & Email

logo-350

Jau įsigijome kompiuterinę įrangą: 3 stacionarius ir 10 nešiojamų kompiuterių su programine įranga, bei 2 lazerinius (spalvotą ir nespalvotą) spausdintuvus. Stacionarūs kompiuteriai bus skirti darbui su fotografijomis, vaizdo medžiagos matavimu, bei naudojami garso įrašams kurti. Atvirame Jaunimo centre esanti kompiuterinė technika sudarys galimybes jaunimui atlikti namų darbų užduotis, ieškoti informacijos internete, bendrauti įvairiuose socialiniuose tinkluose, žiūrėti filmus, televizijos laidas internete, klausytis muzikos internete. Kompiuterinė technika pasitarnaus organizuojant įvairius renginius, konkursus ir kitas veiklas, kurias ateityje organizuos jaunimas. Taip pat išsigijome ir projektorių, kuris reikalingas organizuojant įvairius renginius, konkursus, kitas veiklas. Projektorių taip pat naudosime diskotekų metu, pagyvinti šokių salės aplinkai.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

———————————————————————-

We already bought computer equipment: 3 stationary computers and 10 laptops with software, also 2 laser (color, black and white) printers.Stationary computers will be used for working with photographies, video audio recordings and their creation. In an open youth center all this computer equipment will make it possible for young people to carry out homework assignments, to look for information on the Internet, to communicate in various social networks, watch movies, TV shows online, listen to music online. Computer technology will serve the organization on various events, competitions and other activities organized by the youth in the future. Also we bought projectors, which are needed for organizing various events, contests and other activities. The projector will also use the disco at the time, to liven up the environement in dance halls.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality