Jaunieji šauliai dalyvavo minėjime

Print Friendly, PDF & Email

Liepos 19 d. Vaikų ir jaunimo centro Jaunųjų šaulių būrelio (vad. Romualdas Ramanauskas) nariai dalyvavo Tauro partizanų apygardos įkūrimo 75 metų minėjime Marijampolėje ir Skardupiuose (Kalvarijos sav.). Marijampolės Vytauto Didžiojo parke minėjimo metu jaunieji šauliai padėjo gėles prie paminklo. Po to kartu su LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kariais ir kitais Šaulių rinktinės jaunaisiais šauliais VJC jaunųjų šaulių būrelio nariai dalyvavo 14 km žygyje iki Skardupių klebonijos, kur 1945 metų liepos 19 d. buvo įkurta Tauro partizanų apygarda. Po šv. mišių, pasivaišinę kareiviška koše, klausėsi istoriko Jono Gustaičio pranešimo, dalyvavo knygos „Partizanų žiedas“ pristatyme.