SKAUTAI MINĖJO ĮKŪRĖJO GIMTADIENĮ

lauzas
Print Friendly, PDF & Email

lauzasVilkaviškio vaikų ir jaunimo centre veikiantys Lietuvos skautijos „Gražinos” draugovės skautai (vad. vyr. sk., psktn. Eglė Budrytė) vasario 21 – 22 dieną organizavo sueigą „Pėda sniege”, skirtą skautų gimimo dienai paminėti – prieš 158 metus vasario 22 d. gimė skautų judėjimo pradininkas lordas Robertas Baden-Powell’is.

Kartu švęsti gimtadienį pasikvietėme ir savo gerus draugus Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovių skautus. Iš viso gimtadienį minėjome 23 skautai: 11 Vilkaviškio skautų ir kandidatų, 4 patyrę skautai, 6 Kybartų skautai ir kandidatai bei 2 vyr. skautai, deja dalį pakirto klastingos peršalimo ligos.

Šeštadienį visi surinkome VVJC patalpose Karaliuose (Karalių bendruomenės namų pastate), kur kieme turėjome sueigos atidarymo rikiuotę. Po jos stengėmės dar geriau vieni kitus pažinti bei visi kartu susikūrėme sueigos taisykles, kurių stengėmės laikytis visą savaitgalį. Tuomet tęsėme sueigos programą – skiltys ėjo į skirtingas skautoramas (skautiškus mokomuosius užsiėmimus) – mokėsi suteikti pirmąją pagalbą, naudotis kirviu, mazgų rišimo subtilybių, žemėlapių skaitymo ir parankių „Lietuvai ir man”. Po tiek veiklų ir praalkti spėjome, todėl lengvai užkąsti būtina – juk kita programos dalis žygis į mišką. Žygis labai neprailgo, miškelyje visi papietavome rimčiau, dalyvavome skautiškose skilčių varžybose: naudodami skautiškus kaklaraiščius skautai konstravo neštuvus ir į kalną nešė vieną savo draugą; leidosi nuo kalno, tikrino pusiausvyrą ir skautiškas žinias žengdami ilgu rastu; pademonstravo puikius mazgų rišimo gebėjimus. Grįžus visiems norėjosi pailsėti ir pasišnekučiuoti, o tada ir vakarienės pakramsnoti. Po jos laukė vakaro rikiuotė ir pasiruošimas vakaro laužo programai – skautiškas vakaras su vaidinimais, žaidimais ir dainomis, be jos neįsivaizduojama nei viena skautų sueiga ar stovykla. O po įdomių vaidinimų apie skautų įkūrėjo gimimo dieną dar atigėrėme kakavos ir paužkandžiavome naktipiečių.

miskasRyte, visi buvo labai žvalūs, tad po greitos mankštos papusryčiavome ir turėjome dvasinę valandėlę, kurioje stengėmės vieni kitus geriau pažinti, pagiedojome keletą giesmių. Tuomet laukė patyrusių skautų organizuotas orientacinis žaidimas – skautai turėjo aplankyti 5 skirtingus punktus ir juose parodyti, kad yra tikri skautai. Tuomet jau laukė šventė – 2 vilkaviškiečiai iškilmingoje rikiuotėje davė skautišką įžodį. Ir koks gimtadienis be torto? Sukirtome ypatingai skautišką tortą, palinkėjome vieni kitiems gražių akimirkų ir uždarėme sueigą rikiuote. Sutvarkyti jaukias patalpas, kuriose galėjome leisti tokį smagų savaitgalį, išsiskirstėme į namus, galvodami apie kitą skautišką renginį.

Skautai – puiki organizacija, mokanti jaunimą savarankiškumo, meilės gamtai bei žmonėms, pilietinio aktyvumo ir sąmoningo mąstymo, o lordą Robert’as Baden-Powell’į galima laikyti vienu progresyviausių XX a. pr. edukologų. Skautų judėjimą jis įkūrė 1907 metais. Unikalus ugdymo metodas, paremtas gamtos pažinimu, darbo mažose grupėse sistema ir socialinės atsakomybės mokymusi, greitai išplito pasaulyje. 1933 m. Robertas Baden-Powell’s, kartu su 600 britų skautų palyda lankėsi Lietuvoje, Palangoje – dar ir dabar netoli Birutės kalno yra išlikęs akmuo, ant kurio iškalti R. Baden Powell’o, jo žmonos ir Lietuvos prezidento Antano Smetonos inicialai.

Jeigu norėtum prisijungti prie mūsų, kreipkis į draugovių vadovus: sesę Eglę nr. 860034498, el. paštu budryte_egle@yahoo.com, jeigu nori lankyti skautų užsiėmimus Vilkaviškyje, ir brolį Gabrielių nr. 864424645, jeigu nori lankyti užsiėmimus Kybartuose.

Skautų vadovė
VVJC metodininkė ir neformaliojo švietimo mokytoja
Eglė Budrytė