VVJC ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „VEIK“

logo-350
Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras įgyvendina projektą „Vieta energijai, iniciatyvoms ir kūrybai – VEIK!“, kurį finansuoja 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programa LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“.

Projekto tikslas – padidinti jaunimo užimtumo Vilkaviškio rajone paslaugų plėtrą ir gerovę, įsteigiant Vilkaviškio atvirą jaunimo centrą. Projektu siekiama padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę, kadangi projekto veiklose dalyvaus įvairių socialinių grupių vaikai ir jaunimas tame tarme vaikai ir jaunuoliai iš rizikos grupės šeimų. Įkūrus Vilkaviškio AJC bus sudaryta galimybė vaikams ir jaunimui efektyviau, kokybiškai, įvairiau praleisti savo laisvalaikį. Projekto metu bus sutvarkoma dalis Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro patalpų, sutvarkyta aplinka, organizuojama atviro darbo su jaunimu veikla.

Atviras jaunimo centras – VVJC padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. Atvirų jaunimo centrų ir erdvių darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų; ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. AJC tikslas – neformalaus ugdymosi procesas, kai sudaromos galimybės veikti, nereikalaujant rezultato, leidžiama mokytis iš savo klaidų. AJC rezultatas matuojamas jauno žmogaus įgyta patirtimi, o ne viešai parodytu veiklos rezultatu.

logo-350

Projekto tikslas – padidinti jaunimo užimtumo Vilkaviškio rajone paslaugų plėtrą ir gerovę, įsteigiant Vilkaviškio atvirą jaunimo centrą.