Pražydo pavasaris visomis spalvomis… (tęsinys)

Print Friendly, PDF & Email

NVŠ programos „Jaunasis fotografas“ (vad. Jonas Juškevičius) būrelio veikla buvo padalinta į kelias grupes pagal atliktų darbų specifiką. Todėl dar galime pasidžiaugti panašiomis atbundančio pavasario akimirkomis.
Darbų ciklas „Pražydo pavasaris visomis spalvomis…“