Skautų savaitė

Print Friendly, PDF & Email

NVŠ programoje „SkautAUK” (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) praėjusią savaitę skautai įnirtingai toliau veikė nuotoliniu būdu. Patyrusios skautės aptarinėjo peržiūrėtą filmą „Atsiskyrimas vardan išlikimo”, kuris sesių gretose sulaukė didelių diskusijų ir susimąstymo. Patyrę skautai gilinosi į savo kuriamus krizinių situacijų planus bei išsirinko filmą, kurį vėliau aptars. Skautės pristatė savo pasirengtas receptų knygeles, kurias vėliau panaudos stovykloje, mokantis gaminti valgyti, o skautai nuotoliniu būdu mokėsi mazgų rišimo ir domėjosi medžių lapais. Penktadienį bendroje nuotolininėje sueigoje, kuri buvo pavadinta „Mano gyvūnas”, skautai pristatė savo augintinius. Pastebėjo, kad draugovėje vyrauja kačių augintojai, o kai kas turi net 5 kates! 🙀 Taip pat penktadienį buvo paskelbti I-ojo pažangumo konkurso laimėtojai savo amžiaus grupėje. Rekordinį taškų kiekį surinko Aistė. Linkėjimai jai! Tai tokia buvo skautų praeita savaitė. Toliau jie dirba ir jau planuoja savo vasaros stovyklą! 🤗