Informacija NVŠ programų mokinių tėvams ir globėjams

Print Friendly, PDF & Email
 

Mieli mokiniai, tėveliai, globėjai ar kiti rūpintojai,

Labai atsiprašome tų, kurie siuntėte sutikimus dėl dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) tikslinio finansavimo programose prisegdami sutikimus prie elektroninio laiško kaip priedus, deja, tokie netinka patvirtinimui. Labai prašome nurodytą tekstą (apačioje) siųsti tiesiai įrašę laiške be jokių prisegtų priedų. Pilnamečiai gali prašymus siųsti savo vardu, tuomet reikalinga nurodyti savo gimimo datą. Sutikimus rengti reikia tik skiriantiems tikslinį finansavimą.

Žingsniai:

  1. Spauskite “rašyti laišką”.
  2. Nukopijuokite tekstą apačioje ir įklijuokite pradėtame laiške.
  3. Pataisykite savo asmeninius duomenis, programos pavadinimą, kurią lankote.
  4. Išsiųskite elektroniniu paštu vilkaviskiovjc@gmail.com
  5. Viskas!

Tekstas, kurį reiktų atsiųsti:

Tėveliams už nepilnamečius vaikus:

Patvirtinu ir sutinku, kad Lietuvoje paskelbto karantino metu mano sūnus/dukra [Vardas, Pavardė] dalyvavo Paslaugos teikėjo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro nuotoliniu būdu vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo programoje [programos pavadinimas] nuo 2020-03-23.

Tėvas/mama/globėjas(-a) (tinkamą pabraukti)

[Vardas, Pavardė]

Kontaktai

[El. paštas]

[tel. numeris]

 

Pilnamečiui:

Aš, [Vardas, Pavardė], gimęs / gimusi[gimimo data], patvirtinu ir sutinku, kad Lietuvoje paskelbto karantino metu  dalyvauju Paslaugos teikėjo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro nuotoliniu būdu vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo programoje [programos pavadinimas] nuo 2020-03-23.

[Vardas, Pavardė]

Kontaktai

[El. paštas]

[tel. numeris]