VVJC IR KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRAS RENGIA KONFERENCIJĄ

Print Friendly, PDF & Email

Tęsdami gilias bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras ir Klaipėdos jaunimo centras spalio 17 dieną organizuoja konferenciją „Efektyvių bei šiuolaikiškų metodų taikymas neformaliojo švietimo procese”.

Konferencijos tikslas – skatinti neformaliojo švietimo teikėjų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas bei vertybinių nuostatų ugdymą per efektyvių bei šiuolaikiškų metodų taikymą.

11.00 Konferencijos atidarymas. Sveikinimai.
11.10 „Neformalus švietimas Vilkaviškio rajone”. Pranešėja Rasa Simonavičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė.
11.25 „Neformaliojo švietimo sistema Klaipėdos mieste”. Pranešėja Raimonda Stirbienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
11.40 „Atviro darbo su jaunimu principų ir metodų taikymo galimybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose”. Pranešėjai: Klaipėdos jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių vedėja Violeta Jokubynaitė, Klaipėdos jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių metodininkė Zigmantė Čiakaitė.
11.55 „Pilietiškumas neformaliajame ugdyme”. Pranešėja: Eglė Budrytė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro metodininkė, skautų būrelio neformaliojo švietimo mokytoja.
12.10 „Lietuvių liaudies muzikos instrumentai neformaliame vaikų ugdyme”. Pranešėja: Rima Spalinskienė, Klaipėdos jaunimo centro liaudies instrumentų ansamblio „Ralio” mokytoja.
12.25 Kavos pertrauka
12.40 Darbas grupėse: „Kas yra geras Neformalusis ugdymas/ veikla”; „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdai neformaliajame švietime”; „Vertybinės nuostatos”.
13.10 Darbo grupių veiklos rezultatų pristatymas.
13.30 Renginio I dalies apibendrinimas.
13.45 – 14.30 Pietų pertrauka
14.45- 16.45 „Interaktyvios pažintinės veiklos integravimas į neformalųjį ugdymą”. Pranešėja: Elena Savickienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė.
16.45 – 17.00 Renginio II dalies apibendrinimas. Konferencijos uždarymas.

Daugiau informacijos apie konferenciją telefonu 8 342 20814 arba elektroniniu paštu budryte_egle@yahoo.com