Jaunųjų šaulių būrelis švenčia Kovo 11-ąją

Print Friendly, PDF & Email

VJC Jaunųjų šaulių būrelio (vad. Romualdas Ramanauskas) nariai kartu su Vilkaviškio P.Karužos 406-osios kuopos šauliais paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šaulių kuopavietėje kuopos vadas padarė pranešimą apie Kovo 11-ąją. Po to apdovanojo labiausiai pasižymėjusius šaulius ir jaunuosius šaulius. Padėkos raštus ir dovanėles gavo 6 vaikų ir jaunimo centro jaunieji šauliai. Be to jaunųjų šaulių būrelio narys Augis, kuopos vado įsakymu, paskirtas į skyriaus vado pavaduotojo pareigas. Po to organizuotai kolona šaulių dalyvavo paminėjime Basanavičiaus aikštėje.