SKAUTŲ BŪRELIO MOKINIAI DALYVAVO LS MARIJAMPOLĖS KRAŠTO STOVYKLOJE!

stovykla3
Print Friendly, PDF & Email

stovykla3Birželio 14-21 dienomis, Dusios ežero pakrantėje prie Kryžių koplyčios vyko Lietuvos skautijos Marijampolės krašto stovykla „Linksmybės tęsiasi”, sukvietusi daugiau nei pusantro šimto skautų. Dalyviai sugužėjo iš: Šakių, Griškabūdžio, Veiverių, Birštono, Prienų, Išlaužo, Kybartų, Kalvarijos, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir, žinoma, Vilkaviškio. Vilkaviškiečiai – VVJC ir „Aušros” gimnazijos skautai, vadovaujami vyr. sk. psktn. Eglės Budrytės – savo pastovyklę kūrėme kartu su Kybartų skautais – kartu darėme įvairius įrengimus (stalus, suolelius, indaują), tempėme tentus, gaminomės valgį ir t.t. Mūsų pastovyklė vienintelė visoje stovykloje turėjo bokštą!!!

Dargana, pasitikusi šeštadienį atkeliavusius stovyklautojus, ragino skubėti kurtis: statyti palapines, įtempti tentus, kurti laužą ir kaisti arbatą. Vakarop, kai visi jau buvo daugiau ar mažiau įsirengę pastovykles (apsitvėrę teritoriją, pasidarę laužavietę, pasistatę vartus, stalus, suolus, o kai kas net ir šaldytuvą), rikiuodamiesi draugovėmis atžygiavome į rikiuočių aikštę. Po draugovių raportų, programos vadovės Eglės Budrytės ir stovyklos viršininkės Daivos Kudulės žodžio, rinkomės Kryžių koplyčioje atidarymo šv. Mišioms. Jas aukojo LS Marijampolės krašto skautų dvasios vadas kun. Vidmantas Striokas. O tuomet visi rinkosi į Atidarymo laužą.

Kas rytą keldamiesi, prausdamiesi, rikiuodamiesi pastovyklėse pradėdavome naują dieną. Papusryčiavę rinkdavomės prie vėliavos stiebo dvasinei valandėlei. Giedodami, melsdamiesi skautišką maldelę prašydavome Dievo palaiminimo ir stiprybės. Po to skirstydavomės į įvairius užsiėmimus ir žaidimus, kurie ugdo dvasią.

stovykla2Kiekvieną dieną po dvasinės valandėlės stovyklautojai lankė įvairių specialybių, kurias norėjo įgyti, teorinius ir praktinius užsiėmimus. Kai kas išmoko gaminti, kai kas statyti skautiškus įrenginius iš rąstų, kai kas mokėsi dresiruoti šunį, o kai kas fotografuoti ir dalyvavo kitose veiklose iš daugiau nei dešimt skirtingų specialybių.

Po pietų rinkdavomės į skautoramas, kuriose vėlėm iš vilnos, darėmės movas kaklaraiščiams, orientavomės vietovėje žemėlapio ir kompaso pagalba, mokėmės kaip saugiai elgtis su kirviu ir peiliu, kaip rišti įvairius mazgus bei ugdėme kitus skautams reikalingus įgūdžius.

Vakarais rinkdavomės skirtingose programose: vyko seserijos ir brolijos laužai, šokių vakaras, draugovių laužai, amžiaus grupių (jaunesniųjų skautų, skautų ir patyrusių skautų) laužai.Vienas stovyklos vakarų – skirtas susikaupimui. Na o paskutinį vakarą vyko Uždarymo laužas, kurį visai stovyklai vedė laužavedžio specialybę įgiję Vilkaviškio ir Kybartų skautai.

Žygių dieną keliavome po Metelių regioninį parką apžiūrėdami Dusios pakrantę, regioninio parko direkciją, Gamtos taką, parke saugomus įvairius vaistinius, retų, netgi įrašytų į Raudonąją knygą, rūšių augalus, Raganų kalną bei kitus gražius Dzūkijos krašto kampelius.

stovyklaStovykloje lankėsi Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro atstovas Aurimas Galianovas, kuris sveikindamas stovyklautojus perdavė Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos sveikinimus bei linkėjimus. Į svečius taip pat buvo užsukusi ir Lietuvos skautijos vyr. skautininkė Ieva Žilinskienė su palyda. Į stovyklą taip pat atvyko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Marijampolės kuopos kariai-savanoriai, kurie papasakojo apie Lietuvos kariuomenę, atsakė į gausybę klausimų. Susidomėjimo daugiausia sulaukė kariška ekipuotė – buvo galima pajusti, kaip jaučiasi karys su pilna ekipuote, todėl, kaip tikri kariai, skautai išsidažė veidus maskuojančiomis spalvomis. Užsisegę amunicijos diržą, užsidėję šalmą, draugų pagalba, 20 kg sveriančią palengvintą kuprinę, su 4,4 kg. sveriančiu automatiniu šautuvu AK-4MT rankose bandė atsigulti ir atsistoti. Itin smagu buvo sutikti vilkaviškietį vyr. srž. Romą Eidukevičių. Žinoma, sulaukėme ir daugiau svečių ir tėvelių.

Paskutinį vakarą, po uždarymo rikiuotės, šv. Mišių ir vakaro laužo, skautai susėdo pastovyklėse prie laužų ramiam vakarojimui. Skambėjo dainos, buvo šnekučiuojamasi rūpimais klausimais; katiliukuose kunkuliavo karšta arbata, skirta nuginti atsėlinančiai vėsiai nakčiai, horizontas virš Dusios pasipuošė raudonomis pašvaistėmis. Na o vilkaviškiečiai su kybartiečiais mėgavosi ir skautiškos pirties teikiamais malonumais. Savaitė stovykloje prabėgo kaip viena diena. Ir vėl laukė kelionė namo…

Jei skaitydamas susidomėjai, prie skautų prisijungti gali ir Tu! Užsiėmimai vyks nuo rugsėjo mėnesio Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre! O daugiau informacijos apie skautų veiklą Tau suteiks skautų vadovė vyr. sk. pskt. Eglė Budrytė: tel. 860034498, el. paštu budryte_egle@yahoo.com

Už nuotraukas dėkojame Romui Eidukevičiui