Betliejaus taikos ugnis

Print Friendly, PDF & Email

Tradiciškai Vilkaviškio skautai (Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro programa „Išgyvenimas skautaujant”, Lietuvos skautijos Vilkaviškio Gražinos skautų draugovė, vad. E. Budrytė-Vilbikė) dalyvavo skautų tarptautinėje Betliejaus taikos ugnies akcijoje, kurios tikslas pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo kasdienybėje – veiksmuose, žodžiuose ir santykiuose.
Šiemet austrė Viktorija Kampenhuber Lapkričio 26 d., antradienį Jėzaus grotoje Betliejuje, įžiebė „Betliejaus taikos ugnį“. 33 metus ji primena pasauliui taikos žinią, kuri Betliejuje buvo paskelbta Kristaus gimimo metu kaip Aukštutinės Austrijos tradicija. Šiuo metu visame pasaulyje vykstanti kalėdinė tradicija „Betliejaus taikos ugnis“ – tai sąmoningas taikos ilgesio ženklas. Šių metų akcijos šūkis „Išdrįsti siekti taikos!”
Vilkaviškio skautai džiaugiasi ir vėl prisijungę prie šios ypatingos akcijos. 2019-12-17 dieną sudalyvavo Betliejaus taikos ugnies perdavime iš Lenkijos skautų (harcerų), kur kartu giedojo giesmes, Marijampolės jūrų skautai pristatė kalėdinį vaidinimą, dalijosi kalėdaičiu linkėdami vieni kitiems taikių ir puikių švenčių. Sugrįžę į Vilkaviškį ugnele išskubėjo dalintis su įvairiomis įstaigomis, iš viso ugnelė nunešta į 15 įstaigų: bendrojo ugdymo mokyklas, vaikų neformaliojo švietimo įstaigas, darželius, Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centrą, Kultūros centrą, Vilkaviškio krašto laikraščio „Santaka” redakciją, grupinio gyvenimo namus, socialinės pagalbos centrą. Vakare šv. mišiose ugnele pasidalijo su Vilkaviškio švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapija, kur ugnelė nepertraukiamai degs iki pat Trijų karalių šventės.
Norintys parsinešti ugnelę į savo namus, iki 20 d. ją gali rasti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre (prie budinčio), o taip pat Vilkaviškio švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje. Linkime visiems ramių, taikių ir smagių šv. Kalėdų!

cof