Mokyklos mikroklimato tyrimas

Print Friendly, PDF & Email

Tyrimą atlieka: direktorės pavaduotoja ugdymui E. Budrytė- Vilbikė.

Tyrimas atliekamas: kiekvienais metais balandžio mėn.