ĮGYVENDINAMAS BENDRUOMENINIS PROJEKTAS „PILIETIŠKUMO UGDYMAS VILKAVIŠKIO RAJONE”

img 7282
Print Friendly, PDF & Email

img 7282Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras įgyvendina Jungtinių Amerikos valstijų ambasados Lietuvoje remiamą bendruomeninį projektą „Pilietiškumo ugdymas Vilkaviškio rajone”. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras laimėjo dar sausio mėnesi skelbtą „Pasaulio gerinimo” bendruomeninių projektų konkursą, o VVJC projektą įdomiausiu ir verčiausiu laimėti pasirinko pats JAV Valstybės sekretoriaus patarėjas pilietinės visuomenės klausimais Tomicah Tillemann.

Projekto veiklos pradėtos gegužės 24 d. 17.30 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre, kur atidarymo metu susirinkusiems projekto dalyviams bei svečiams pranešimus apie pilietiškumą skaitė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius bei JAV ambasados kultūros atašė Nina Murray. Labai dėkojame gerbiamam Premjerui ir JAV ambasados kultūros atašė, jog skyrė laiko Vilkaviškio rajono jaunimui.

Po neformalių pokalbių su svečiais kavos pertraukėlės metu ir juos išlydėjus, projekto dalyviai liko mokytis – gegužės 24–26 d. organizuoti pilietiškumo mokymai 30 jaunuolių iš Vilkaviškio rajono. Visą savaitgalį dalyviai gyveno Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre bei dalyvavo įvairiose pilietiškumą, teisių ir pareigų suvokimą ugdančiose veiklose – gilinosi į pilietines teises ir pareigas, rinkimų svarbą, ryšių visuomenėje kūrimą; gilinosi į visuotines žmogaus teises ir pareigas, įgyvendino kitus pilietiškumą skatinančius neformalaus ugdymo metodus. Mokymus vedė projekto vadovė, VVJC metodininkė Eglė Budrytė, ir VVJC neformalaus švietimo mokytoja Svajūnė Venskūnaitė.

Organizuoti mokymai yra tik viena projekto „Pilietiškumo ugdymas Vilkaviškio rajone” dalių, po kurios projekto dalyviai įsipareigojo savarankiškai suorganizuoti pilietines veiklas savo aplinkoje (mokykloje, bendruomenėje ir pan.). Sekmadienį pagal dalyviams kilusias asmenines idėjas buvo sudarytos grupelės, kurių kiekviena parengė savo veiklos planą. Daug veiklų suplanuota, o dalis jų jau pradėtos įgyvendinti – jau įvyko pilietiškumo renginys „Aš Pilietis” Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje, taip pat surengta popietė Virbalio vidurinėje mokykloje bei dalyvių organizuota pilietiškumo diena Keturvalakių pagrindinėje mokykloje! Nuoširdžiai dėkojame šių mokyklų vadovams ir bendruomenėms už šiltą priėmimą. Dalis veiklos dar nėra įgyvendinta, tačiau turėtų būti baigta iki birželio mėnesio pabaigos, kada projekto baigimo popietėje kiekvienam dalyviui bus įteiktas dalyvavimą projekte pažymintis padėkos raštas už pilietiškumo ugdymą Vilkaviškio rajone.

Tad laukite daugiau informacijos, kaip projekto dalyviams sekasi prisidėti prie pilietiškumo ugdymo Vilkaviškio rajone! Projektas vykdomas iki liepos 1 d.

Dėkojame JAV ambasadai Lietuvoje už suteiktą nuostabią progą kartu mokytis ir tobulėti, o visiems dalyviams už aktyvumą bei iniciatyvumą!

Daugiau nuotraukų