Dailės studija

Print Friendly, PDF & Email

Studijoje mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos, grafikos, skulptūros ir keramikos. Dalyviai 7-18 metų vaikai (į keramikos grupę priimami vaikai ir nuo 5 metų). Dailės studijos programa skaidoma  į tris dalis: dailės, keramikos ir dailė jaunimui studijoms. Per dailės užsiėmimus ugdomos vaikų kompetencijos, būtinos jų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui. Lavinama vaikų kūryba, puoselėjamos tradicijos ir papročiai. Kadangi programa pritaikyta popamokinei veiklai, todėl užsiėmimų planas priklauso nuo situacijos ir galimybių. Su kiekvienu dirbama individualiai. Jaunimui, norinčiam studijuoti toliau, taikomas akademinis mokyklos profilis, o kurie tik nori tobulintis meninėje raiškoje, suteikiama laisvė improvizacijai ir turtingesnei raiškai.

Vadovė Stasė ZELINAUSKAITĖ