VVJC DALINASI PATIRTIMI

dscf9438a
Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro darbuotojai dalijasi patirtimi su bendrojo lavinimo mokyklų, darželių, centrų mokytojais ir kitais su jaunimo dirbančiais žmonėmis ir organizuoja seminarus bei mokymus.

dscf9438aKovo mėnesio 28 dieną nuo pat ryto Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre rinkosi ikimokyklinio ugdymo pedagogai, kiti asmenys dirbantys su ikimokyklinio amžiaus vaikais bei tokio amžiaus vaikų tėvai – Centre buvo organizuojamas seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ribų nustatymas”. Į VVJC organizuojamą seminarą atvyko 38 dalyviai.
Seminarą vedė Agnė Rybakova – Vilkaviškio vaikų l/d. „Pasaka” psichologo asistentė, Inga Paliūnaitė – Vilkaviškio vaikų l/d „Buratinas” psichologo asistentė ir Jolanta Valentukonienė – Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorės pavaduotoja ugdymui, būrelio „Nykštukas” neformalaus švietimo mokytoja.
Dalyviai ne tik klausė teorinių paskaitų, tačiau gavo ir praktinių žinių vaidybinėse situacijose, žaidimuose emocijoms reikšti ir kitoje praktinėje veikloje. Seminaro metu dirbta tokiomis temomis: „Vaikų elgesio priežastys”, „Agresija”, „Elgesio ribų nustatymas” ir „Kaip išlaikyti savitvardą”.

dscf9474aBalandžio mėnesio 4 dieną Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre dar kartą sugūžėjo 29 Vilkaviškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, būrelių/ studijų vadovai, ikimokyklinių įstaigų pedagogai, laisvalaikio organizatoriai, vaikų ir jaunimo centro neformalaus švietimo mokytojai ir kiti asmenys, dirbantys su vaikais ir jaunimu, kadangi antrąjį kartą buvo organizuojami tęstiniai mokymai „Neformalaus ugdymo metodai II” (dėl didelio susidomėjimo mokymai buvo organizuoti du kartus vasario ir balandžio mėnesiais, vasario mėnesį dalyvavo 56 dalyviai).
Mokymus vedė VVJC direktorė, neformalaus švietimo mokytoja Elena Savickienė, metodininkė Eglė Budrytė, neformalaus švietimo mokytojos Ilona Viltrakienė ir Svajūnė Venskūnaitė.
Organizuotuose 6 val. mokymuose buvodirbama tokiomis temomis: neformalus ugdymas ir jo svarba; metodai, jų įvairovė ir pritaikymas; susipažinimo metodai; trumpi energijos suteikiantys metodai; judrūs ir lauko metodai; komandos formavimo ir grupės dinamikos metodai ir kiti neformalaus ugdymo metodai.
Dalyviai iš mokymų išvyko patenkinti ir išmokę naujų neformalaus ugdymo metodų, patobulinę savo kvalifikaciją bei įgiję naujų kompetencijų.

Akimirkas iš seminaro „Neformalaus ugdymo metodai II” galite rasti ČIA