SKAUTŲ IŠVYKA Į METELIŲ REGIONINĮ PARKĄ

Print Friendly, PDF & Email

 Šeštadienį, 2019-05-25, mes Vilkaviškio skautai (LS Vilkaviškio „Gražinos” draugovė, VVJC programa „Išgyvenimas skautaujant”; vad. E. Budrytė-Vilbikė) vykome į Metelių regioninį parką. Nuvykę prie Metelių apžvalgos parko savo veiklą pradėjome rikiuote.

Po rikiuotės žaidėme trumpą ir linksmą susipažinimo žaidimą. Baigę jį lipome į apžvalgos bokštą, o užlipę matėme Dusios ir Metelių ežerus. Pasigrožėję gamtos vaizdais ir gyvūnija toliau važiavome į Metelių regioninio parko lankytojų centrą. Ten supomės ant vienintelių Lietuvoje supynių ant vandens bei su jomis truputėlį plaukėme. Tuomet pasiėmėme reikalingiausius daiktus išėjome į pažintį žygį, į kurį mus lydėjo regioninio parko darbuotojas, taip pat skautas brolis Artūras. Žygio metu pamatėme daug įspūdingų dalykų bei daug ką sužinojome, pavyzdžiui, kad Lietuvoje yra vabzdžiaėdžių augalų, mus pamokė kaip valgyti dilgėles. Miške buvo ir klausimų, į kuriuos reikėjo atsakyti, bei įvairių kliūčių. Grįžę iš žygio ėjome daryti pietus, o kol viskas virė buvo galima ir išsimaudyti ežere. Po pietų turėjom laisvo laiko, vieni šokinėjo guma, o kiti bendravo tarpusavyje. Vėliau susiskirstėme į tris grupes ir aplankėme lankytojų centrą. O savo dienos iškylą užbaigėme rikiuote prie Dusios ežero, kurioje buvo duodami įžodžiai ir į savo skautišką šeimą priėmėme penkias seses ir viena brolį. Po rikiuotės susitvarkėme stovyklavietės vietą ir išvažiavome namo. Dėkojame br. Artūrui už šiltą priėmimą. mes būtinai dar sugrįšime į Metelius! Buvo tikrai labai smagi diena!

Skautės Vilija Buragaitė ir Kamilė Matulaitytė, patyrusi skautė Aistė Plukaitė.