LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Print Friendly, PDF & Email

Šiemet Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena buvo ypatinga!

Tradiciškai rinkomės į vėliavos pakėlimo ceremoniją J. Basanavičiaus aikštėje!

O penkių skautų (br. Bernardas, Danas, Tadas S., Airidas ir vadovė s. Eglė) delegacija išvyko Vilnių, kur kartu su kitų organizacijų skautais dalyvavo Iškilmingame minėjime Lietuvos Respublikos Seime, kurio metu labiausiai įstrigo Lietuvos Nepriklausomybės premijos laureatės Justinos Kozakaitės, tyrinėjančios partizanų palaikus, kalba apie laisvės vertę”. Taip pat dalyvavome G. Karoso parodos „Vytis – Lietuvos ir lietuvių” apie Jungtinėse Amerikos Valstijose per pastaruosius keturis dešimtmečius kurtus tautinius simbolius, puoselėtą istorinę atmintį atidaryme, kur taip pat susitikome su jo ekselencija prezidentu br. Valdu Adamkumi, dalyvavome Baltijos šalių vėliavų pakėlimo ceremonijoje ir aplankėme Okupacijos ir laisvės kovų muziejų. Taip pat dėkojame s. Nomeda ir džiaugiamės susitikę!
Grįžome sujaudinti ir įkvėpti!

Pirmoje nuotraukoje – po G. Karoso parodos atidarymo su jo ekselencija prezidentu br. Valdu Adamkumi.


G. Parodos „Vytis – Lietuvos ir lietuvių” parodos atidaryme.


Iškilmingas minėjimas LR Seime.


Giedamas LR himnas iškilmingo minėjimo metu.


Skautai po Iškilmingo minėjimo.


Su Lietuvos Nepriklausomybės premijos laureate Justina Kozakaite.


Skautai po Iškilmino minėjimo LR Seime.


Marijampolės krašto skautai su Lietuvos kariuomenės vadu Vytautu Jonu Žuku.


Vilkaviškiečiai prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto reprodukcijos.


Baltijos šalių vėliavų pakėlimo ceremonijoje.


Okupacijos ir laisvės kovų muziejuje.


Okupacijos ir laisvės kovų muziejuje.


br. Tadas skaito apie tarpukario Vilkaviškio skautų globėją vysk. Mečislovą Reinį.


Okupacijos ir laisvės kovų muziejuje.


Vėliavų pakėlimo ceremonijoje Vilkaviškyje.


Vėliavų pakėlimo ceremonijoje Vilkaviškyje.