Dailės specialiųjų poreikių vaikams būrelis

Print Friendly, PDF & Email

      

Veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų psichikos išsivystymo lygį. Dirbame su ikimokyklinio 37 metų amžiaus  vaikais. Veikla tenkina vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, ugdo specifinius dailės gebėjimus.

Vadovė Audronė GURINSKIENĖ