SUEIGOS

Print Friendly, PDF & Email

Vasario 23 – 24 dienomis mūsų draugovės broliai dalyvavo Marijampolės krašto A. Gustaičio sk. vyčių organizuojamoje brolių sueigoje „Būk su broliu”, o sesės Marijampolės krašto Medeinos vyr. skaučių draugovės organizuojamoje sueigoje „Būk su sese”, kurios vyko Marijampolėje.
Visą dieną dalyvavę įdomioje programoje atskirai, susitikome vakaro lauže, kur kartu ruošėme voro gyvenimo istoriją. Išsiskyrę vėl tęsėme seserišką ir brolišką bendravimą atskirai sesių ir brolių būryje!

Sueigos buvo puikios, laukiame kitų metų!