KVIEČIAME LANKYTI VVJC UŽSIĖMIMUS!

Print Friendly, PDF & Email

Prasideda ruduo – sugrįžta VVJC būreliai bei studijos! Tavo mokytojai jau pasiruošę nekantriai Tavęs laukia!

Pirmuose užsiėmimuose nauji nariai laukiami:

Vokalinė studija (vad. E. Linkevičienė)                             Pirmadieniais nuo 14 val.        S. Nėries pagrind. m-kla 24 kab.

Vokalinė studija (vad. A. Hube)                                       Pirmadieniais nuo 14 val.        VVJC 1 kab.

Rūbų modeliavimo būrelis (vad. L. Girdauskienė)              Antradieniais nuo 15 val.        VVJC 15 kab.

Grožio mokykla (vad. L. Girdauskienė)                            Trečiadieniais nuo 14 val.       VVJC 15 kab.

Tekstilės ir koliažo būrelis (vad. A. Gurinskienė)               Trečiadieniais nuo 14 val.       VVJC 9 kab.

Dailės Neįgaliems vaikams būrelis (vad. A. Gurinskienė)   Pirmadieniais nuo 16 val.        Darželis „Pasaka“

Floristikos būrelis (vad. J. Rekevičienė)                            Pirmadieniais nuo 13 val.        VVJC 16 kab.

Jaunųjų Turistų būrelis (vad. A. Mičiūnienė)                     Trečiadieniais nuo 13 val.       VVJC kino salė

Jaunųjų eismo patrulių būrelis (vad. L. Vyzienė)               Trečiadieniais nuo 14 val.       VVJC 1 kab.

Būrelis „Nykštukas“ (vad. L. Vyzienė ir J. Valentukonienė)  Pirmadieniais nuo 9 val.          VVJC 1 kab.

Foto – video studija (vad. J. Juškevičius)                          Antradieniais nuo 15 val.        Kultūros centras

Dramos studija ( vad. I. Viltrakienė)                                Antradieniais nuo 14 val.        VVJC 14 kab.

Vytelių pynėjų būrelis (vad. E. Rutkauskienė)                   Antradieniais nuo 14 val.        VVJC Vytelių pyn. k.

Senovinės muzikos ansamblis ( vad. S. Venskūnaitė)        Trečiadieniais nuo 14 val.       VVJC 2 kab.

Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Fresko“ (vad. E. Kaminskienė) Rugsėjo mėn. 10 d. 15 val.  Kultūros centras

Gitaristų būrelis (vad. G. Turonis)                                      Pirmadieniais nuo 14 val.      Kultūros centras

Gitaristų būrelis (vad. S. Venskūnaitė)                               Antradieniais nuo 14 val.       VVJC 2 kab.

Pop Choras „Abėcėlė“ (vad. D. Paukštaitienė)                    Rugsėjo mėn. 21 d. 16 val.      VVJC 1 kab

Liaudiškos muzikos kapelija (vad. I. Ščesnienė)                 Pirmadieniais nuo 15 val.        VVJC 9 kab.

Arba užeiK kitu neformalaus švietimo mokytojų darbo laiku, kurį gali rasti tvarkaraštyje!