STOVYKLA „KAS PASAKĖ BUDĖK”

Print Friendly, PDF & Email

Liepos 31 – rugpjūčio 5 dienomis, mūsų skautai (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) dalyvavo Vilkaviškio „Gražinos” draugovės stovykloje „Kas pasakė budėk”. Apie stovyklą: pirmoji diena buvo skirta pionerijai, kitaip skautiškai statybai.

Broliai ir sesės gyveno atskirai, todėl turėjome įsikurti savo atskiras pastovykles ir pagelbėti su bendrais įrenginiais, šiemet patys pasistatėme tualetus, dušus, stovyklos vartus ir tiltą per upelį, laisvalaikio zonoje supynes ir hamakus, na ir žinoma virtuvių įrenginius, o vakare vyko atidarymo rikiuotė ir atidarymo laužas, kurį mums puikiai pravedė broliai Tadai. Antroji diena buvo skirta skautų judėjimui. Kėlėmės anksti ryte ir ant kalvos su puikiomis lietuvių liaudies, partizaninėmis ir skautiškomis dainomis pasitikome saulę. Visame pasaulyje skautai mini šią dieną ir stengiasi sutikti saulę, nes 1907 m. būtent rugpjūčio pirmąją lordas Robertas Baden Powellis suorganizavo pirmąją skautų stovyklą Bronwsea saloje. Dar numigus porą valandėlių vyko dvasinė valandėlė, komandiniai žaidimai, kurių metu vieni kitus geriau pažinom ir susidraugavome, skautoramos, kuriose mokėmes skautiškų įmantrybių,  ir masinis žaidimas „Batai“ kurio metu susidūrėme su problemomis, kurios gali ištikti daugumą žmonių – nusikėlėme į tolimąją Boliviją, kurioje gyvenome šeimomis ir dirbome batų fabrikuose, stengėmės įsijausti į vaidmenis ir išgyventi su mažomis pajamomis. Trečioji – fizinio judėjimo diena. Nors buvo suplanuotas žygis, tačiau vadovai įvertinę didelį karštį programą pakeitė. Žaidėme masinį žaidimą, kurio metu įsijautėme į savus vaidmenis, kad dirbame tam tikroje bendrovėje ir už darbą gauname pinigus, vėliau už uždirbtus pinigus galėjome įsigyti įvairių daiktų aukcione, kuris buvo labai naudingas. O dirbti galėjome ir greitojoje pagalbos tarnyboje, UAB „Skautų vandenys“, „Skautų statyba“, aukso kasyklose, lentpjūvėje – darbai labai įvairūs nuo kačiuko iš medžio gelbėjimo iki gaisro gesinimo (nebijokite, gyvūnai nei asmenys žaidimo metu nenukentėjo, buvo panaudotos išmaniosios technologijos). Popietėje dar vyko dažasvydis vyresniems ir linksmi žaidimai bei vandens mūšis jaunesniems, buvo susikaupimo vakaras, o vėliau vyresni galėjo pasėdėti ilgiau prie laužo ir pakalbėti su vyr. skautais jiems įdomiomis temomis. Ketvirtą dieną minėjome Lietuvos šimtmetį. Ryte turėjom dvasinę valandėlę, o po jos žaidėm žaidimą  „Knygnešiai“, kurio metu nusikėlėme į Carinės Rusijos spaudos draudimo laikus ir nešėme lietuvišką spaudą per sieną, Visi labai įsijautė į savo vaidmenis. Po pietų turėjome skautoramas, per kurias mokinomės lietuvių liaudies šokius, dainas, žaidimus ir pinti apyrankes. Vakaras baigėsi linksmu laužu su šokiais ir dainomis.  Penktą dieną jau tradiciskšai seserija ir brolija atsiskyrė savo veikloms ir visą dieną turėjo atskiras programas tik trumpai pasimatydami „per tvorą“, tad šių dienų programa lai liks paslaptimi. Vakare susijungėme į vieną bendrą laužą, per kurį vieni kitiems dovanojome savo pagamintas dovanėles, dainavome, šokome ir pramogavome jau visi kartu. Paskutinę stovyklos dieną papusryčiavę atlikome gerajį darbelį sodybos šeimininkams, uždarėme stovyklą uždarymo rikiuotėje ir išardėme visus stovyklinius įrenginius ir su puikia nuotaika bei lengvu nuovargiu išvykome atgal į Vilkaviškį.

Labai dėkojame visiems prisidėjusiems prie stovyklos įgyvendinimo: Vilkaviškio rajono savivaldybei už dalinį finansavimą; Marijampolės krašto A. Gustaičio skautų vyčių būreliui ir Medeinos vyr. skaučių draugovei už buvimą kartu bei pagalbą programoje; Pajevonio girininkijos girininkui R. Vaičaičiui; sodybos šeimininkams Laimutei ir Albinui Savokaičiams už antrą kartą patikėtą savo sodybos teritoriją bei kantrybę; tėveliams už lankymą bei skanias lauktuves ir visiems visiems stovyklautojams už puikiai praleistą laiką drauge!!!

Stovyklos viršininkė sktn. Vyr. sk. Eglė Budrytė-Vilbikė

Programos vadovė pat. Sk. Emilija Savokaitytė

Programos vadovės pavaduotoja pat. Sk. Aistė Plukaitė

Komendantas pat. Sk. Tadas Sinkevičius

Straipsnį rengė:

Pat. Sk. Emilija Savokaitytė, Pat. Sk. Aistė Plukaitė ir vadovė sktn. Vyr.sk. Eglė Budrytė-Vilbikė

Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė