Mokinių priėmimas į Vilkaviškio Vaikų ir Jaunimo Centrą

Print Friendly, PDF & Email

        

  Mokinių priėmimas į Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą reglamentuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-06-03 sprendimu Nr. B-TS-1210.

  Norintieji lankyti Centrą pateikia:

  1. Raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.
  2. Gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento kopiją.
  3. Nustatytos formos sveikatos pažymėjimą ar jo kopiją.
  4. Priėmimas įforminamas Mokymo sutartimi.

 

  Atsisiųsti formas: