Projektai

mainu fondas
Print Friendly, PDF & Email

2014-IEJI METAI

Tarptautinis projektas „JAK: Ja Animator Kultury” („Aš kultūros animatorius”)

2014-06-22 – 06-28

mainu fondas

Tai tarptautinis jaunimo mainų projektas „JAK” Lenkijoje, kurį finansavo Lenkijos – Lietuvos jaunimo mainų fondas. Dvišalis tarptautinis projektas vykdytas kartu su jaunimo grupe iš Varšuvos kultūros centro „Kadras“ (Lenkija).  Projekto dalyviai patys organizavo ir dalyvavo įvairiose veiklose, rengė bendrą pasirodymą Olecko miesto bendruomenei.

Projekto dalyvių atsiliepimai

Projekto akimirkos

Tarptautinis jaunimo darbuotojų mobilumo projektas „Me, men and women in todays society

2014-10-24 – 10-31

Tai tarptautinių mokymų kursų jaunimo darbuotams ir jaunimo lyderiams projektas, kuris finansuotas Europos Sąjungos programos „Erasmus+” lėšomis.

Mokymo kursus organizavo nevyriausybinė organizacija „NECI”, įsikūrusi Kipre, sukvietusi partnerius iš dar aštuonių valstybių – Maltos, Italijos, Rumunijos, Turkijos, Lenkijos, Čekijos, Kroatijos ir Lietuvos. Kursų metu gilinomės į lyčių skirtumus, šalių partnerių visuomenėse sukurtus skirtingus stereotipus, lyčių vaidmenis visuomenėje ir veiklos sričių pasiskirstyme. Taip pat plėtojame tarpkultūrinio pažinimo gebėjimus, susipažinome su skirtingomis kultūromis, užmezgėmeerasmuslogo mic naujas partnerystes jaunimo mainų projektams ateityje. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę mokytis ir bendrauti su tiek skirtingų žmonių, dirbančių su jaunimu įvairiose srityse, semtis patirties, diskutuoti, lyginti ir aptarti mūsų nacionalinėse visuomenėse esančią lyčių problematiką. Tikimės, kad užmegzti partnerysčių ryšiai bei gautos žinios leis efektyviau organizuoti veiklas.

 
Tarptautinis jaunimo darbuotojų mobilumo projektas Developing entrepreneurship through improvement of key competences”

2014-11-20 – 11-27

Tai tarptautinių mokymų kursų jaunimo darbuotams ir jaunimo lyderiams projektas, kuris finansuotas Europos Sąjungos programos „Erasmus+” lėšomis. Mokymo kursus organizavo nevyriausybinė organizacija „NECI”, įsikūrusi Kipre, sukvietusi partnerius iš dar devynių Europos valstybių – Maltos, Prancūzijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Turkijos, Estijos, Suomijos ir Lietuvos.

Tarptautiniuose kursuose gilinomės į verslumo sąvoką, jos skirtumus šalyse partnerėse, mokėmės, kaip atskleisti save viešoje kalbėjimo, video kūrimo ir teatro užsiėmimuose (kurie vyko nuostabioje vietoje – tūkstančius metų skaičiuojančiame Kourion amfiteatre), diskutavome apie žmogaus potencialą ir idėjos įgyvendinimą bei plėtojimą, bei daug kitų itin reikšmingų dalykų.erasmuslogo mic Pažinome skirtingas kultūras, užmezgėme naujas partnerystes jaunimo mainų projektams ateityje, paskutinį vakarą Larnakos pagrindinėje miesto gatvėje surengėme „flašmobą”.2013-IEJI METAI

Projektas „Pilietiškumo ugdymas Vilkaviškio rajone”

2013-05-24 – 06-28

Bendruomenių gerinimo projektas „Pilietiškumo ugdymas Vilkaviškio rajone”, finansuotas Jungtinių Amerikos valstijų ambasados Lietuvoje lėšomis.

embassy vilnius seal pngProjekto veiklose tiesiogiai dalyvavo 30 Vilkaviškio rajono jaunuolių, netiesiogiai projekto veiklose sudalyvavo apie 300 Vilkaviškio švietimo įstaigų mokinių. Gegužės 24–26 dienomis buvo surengtas trijų dienų pilietiškumo seminaras-mokymai Vilkaviškio rajono jaunuoliams, kuriame gilintasi į pilietiškumo esmę ir svarbą, supažindinta su valstybės pamatais, struktūriniais elementais, taip pat neformalus ugdymas padėjo pagerinti savo gebėjimus.

Projekto atidaryme seminaro pirmąją dieną dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir JAV ambasados Lietuvoje darbuotojai.

Po seminaro per birželio mėnesį dalyviai grupelėse turėjo suorganizuoti savo asmeninį „projektą” – renginį/ akciją pilietiškumo tema.


Tarptautinis projektas „Demokreacja”

2013-08-23 – 30

2013 m. rugpjūčio mėnesio 23 – 30 dienomis, 14 jaunuolių grupė iš Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vyko į Olecko miestą Lenkijoje, kuriame kartu su socialiniais partneriais iš Varšuvos kultūros centro „Kadras” įgyvendino tarptautinį jaunimo mainų projektą ”Demo_kr(e)acja”. Jaunuoliai dalyvavo įvairiose veiklose, rengė bendrą pasirodymą „Civilizacijos nuopolis” Olecko miesto bendruomenei ir daug bendravo.

Projekte meno ir jo užsiėmimai suvokiami kaip priemonė, kuria siekiama spartinti projekte dalyvaujančių jaunuolių socialinę ir kultūrų plėtrą. Projekto dalyviai įgijo naujų socialinių kompetencijų prisitaikyti prie tarptautinės aplinkos, bendrauti užsienio kalba. Kompetencijos padės suprasti kultūrinius skirtumus tarp dalyvių ir taip rasti bendrų šaknų Europoje. Trumpai tariant, veiksime visokiausius įdomius dalykėlius, bendrausime su draugais iš Varšuvos, domėsimės ES teisėmis ir įsipareigojimais, diskriminacija, keliausime ir pažinsime naują kultūrą.

veiklus jaunimasparamaProjektas finansuotas Europos Komisijos programos „Veiklus jaunimas“ lėšomis.

Projekto veiklas dalyvių akimis ir dienų aprašymus galite rasti ČIA.

Projekto akimirkas galite rasti ČIA.

 

 

2012-IEJI METAI
Parengti projektai finansuoti nebuvo.

2011-IEJI METAI

Tarptautinis projektas „Aš renkuosi veiklą“ (angl. „I choose the activities“)

2011-07-04 – 07-11

Tarptautiniame projekte dalyvavo jaunimo grupės iš Lietuvos, Čekijos ir Danijos. 2000 metais prasidėjusi projektinė veikla įtraukė savitos patirties, kultūros, skirtingus prioritetus, požiūrius turintį jaunimą. Kiekvienais metais projektas yra vykdomas skirtingose šalyse partnerėse,  pasirenkant temas, aktualias visų šalių jaunimui. Tarpusavio supratimas ir tolerancija  projekto jungiamoji dalis.
Šiais metais Lietuvoje organizuojamo projekto pavadinimas „Aš renkuosi veiklą“. Jo metu,  jaunimas pristatė skaidres apie jaunimo darbo galimybes savo šalyse, pademonstravo  namuose sukurtus filmukus apie jaunuolio veiklą įprastą dieną „Mano diena“. Per projektą jaunimas išmėgino įvairią veiklą, skatinančią jaunimo iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, verslumą, apsilankė Vilkaviškio darbo biržoje ir liaudiškas tradicijas puoselėjančiame Rumšiškių etnografiniame muziejuje. Mišriose grupėse diskutavo temomis darbas ir savirealizacija, menas ir saviraiška. Bandė atsakyti į klausimus: kokios mano galimybės ir prioritetai  renkantis veiklą, kokios galimos kliūtys savęs ieškojimų, tobulinimo kelyje.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos jaunimo mainų programos „Veiklus jaunimas“ lėšomis. Projekto dalyvių įpūdžių dienoraštį galite rasti ČIA.

 veiklus jaunimasparama

Tarptautinis projektas „Face to Face“.

2011-06-18 – 06-25

Tarptautinis dvišalis projektas „Face to face“ bendrai veiklai Lenkijos Olecko mieste sukvietė jaunimą iš Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro (Lietuva) ir Varšuvos kultūros centro „Zacisze“ (Lenkija). „Face to face“  tai fotografijos ir daugiakultūris projektas, o jis įgyvendintas Olecko mieste Varmijos Mozūrų srityje, Lenkijoje, kur masinės migracijos, kolonizacijos, taip pat skirtingų kultūrų ir religijų istorija yra vis dar labai svarbūs aspektai.

Pagrindinis projekto tikslas yra susitikti su naujais įdomiais žmonėmis iš mūsų vietines aplinkos ir sužinoti apie jų gyvenimą daugiau. Tai prieštaraujantis požiūris socialiniams tinklams, tokiems, kaip Facebook ir pan. Projekto pagrindinės temos: daugiakultūriai pokalbiai.

mainu fondas

Per projektą aptarta privačios erdvės svarba, diskriminacija ir tolerancijos reikšmė, stereotipų įtaka, taip pat rengti fotografijos užsiėmimai. Buvo paruoštas leidinys, kuriame patalpinti įdomių žmonių dosjė.

Projekto dalyvių įspūdžių dienoraštį galite rasti ČIA.  Projektas finansuotas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis.


2010-IEJI METAI

Tarptautinis projektas „Lenkų ir lietuvių susitikimas su šokiu ir folkloru: tradicija ir šiandiena

2010-03-26 – 27 ir 2010-08-13 – 14

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras drauge su Regioniniu Kultūros Centru „Mazury Garbate” Olecke 2010 metais įgyvendino projektą „Lenkų ir lietuvių susitikimas su šokiu ir folkloru: tradicija ir šiandiena“. Projekto tikslas skleisti žinias apie Varmijos ir Mozūrijos regiono bei Marijampolės apskrities folklorą – šokius, dainas, žaidimus.

Projekto tikslas buvo įgyvendintas per bendrus mokymus, sceninius užsiėmimus, lenkų ir lietuvių jaunimo integraciją. Šių tarptautinių mokymų rezultatais buvo bendri kolektyvų pasirodymai Lenkijoje ir Lietuvoje. Juose dalyvavo abiejų šalių vietos bendruomenės. Nepaisant daugelio Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo metų, žinių apie kultūrą, tradicijas vis dar mažai. Norėdami sumažinti šią problemą, parengėme projektą, kurio metu skleisime informaciją ir žinias apie folklorą, muziką, šokius, žaidimus Varmijos Mozūrijos ir Marijampolės regionuose. Per projektą lenkų ir lietuvių jaunimas dalyvavo renginiuose, seminaruose, mokymuose, pasirodymuose.


       Projektas finan
suotas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, Bendradarbiavimo abipus sienos programos „Veiklūs kaimynai” lėšomis

europos sajungasmulkiu projektu_fondas

.
Tarptautinis projektas „Visada greta“ (angl. „Always near“)

2010-07-01 – 07-08

Projektas „Visada greta“, kuriame dalyvavo jaunuoliai iš Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro (Lietuva) ir Varšuvos kultūros centro „Zatisze“ (Lenkija), buvo įgyvendintas Lietuvoje. Projekto tikslas – dalyvaujant jaunimo mainų programose geriau pažinti bendrą Lietuvos ir Lenkijos istoriją, daugiau sužinoti apie žmogaus teises, jaunimo gyvenimą abiejose šalyse. Įgyvendintos veiklos ir metodai įrodė, kad įmanomas atviras dialogas apie dabarties ir praeities įvykius, skirtingas patirtis.mainu fondas

Dėl organizuoto tarpkultūrinio mokymosi padidėjo tolerancija ir kitų žmonių priėmimas tokiais, kokie jie yra. Mainų metu prisimintos bendrai Lietuvos ir Lenkijos istorijai svarbios asmenybės, kaip Jogaila, Vytautas, Radvilos, Žygimantas Augustas ir kt., taip pat buvo sukurtas filmas, pristatantis Barborą Radvilaitę ir Žygimantą Augustą.

Projektas finansuotas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis.


 

Tarptautinis projektas „Jaunimas ir laisvalaikis“

2010-07-30 – 08-08

Tarptautiniame projekte dalyvavo jaunimo grupės iš Danijos, Lietuvos, Latvijos ir Čekijos, o pats projektas buvo įgyvendintas Danijoje. Ilgas tradicijas turintis bendradarbiavimas su partneriais buvo dar kartą pratęstas – Danijoje organizuotas projektas pavadinimu „Jaunimas ir laisvalaikis“. Jo metu,  jaunimas iš skirtingų šalių domėjosi laisvalaikio galimybėmis. Projekto metu jaunimas,  išmėgino įvairią veiklą ir laisvalaikio leidimo būdus: ekstremalius vandens žaidimus, važinėjimąsi vienračiais dviračiais, žongliravimą, pasimokė šokio ir regbio subtilybių. Projekto dalyviai taip pat aplankė neolito laikų gyvenvietę, Danijos istorinį paminklą laivą „Fregattem lyland“ ir t.t. Taip pat buvo domėtasi jaunimo įsitraukimu į veiklą.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ lėšomis.

 veiklus jaunimasparama


2009-IEJI METAI

Tarptautinis projektas „Kozjansko jablko“

2009-07-02 – 07-11

Tarptautiniame projekte dalyvavo jaunimo grupės iš Danijos, Čekijos, Lietuvos, Latvijos ir Slovėnijos, o projektas įgyvendintas Slovėnijoje.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ lėšomis.

 

Tarptautinis projektas „Sustojimas Laisvė“

2009-06-14 – 06-23 ir 200-11-15 – 11-22

Dviejų etapų programoje dalyvavo jaunimo grupės iš Lietuvos ir Lenkijos, projektas įgyvendintas Lenkijoje ir Lietuvoje.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ lėšomis.

 

2008-IEJI METAI:

Projektas „Stacja WKD- warszawska kuznia debiutow“

Įgyvendintas Lenkijoje, Varšuvoje. Valstybės partnerės: Lietuva ir Lenkija.

 

Projektas „Jezyk sztuki zbliza“

Įgyvendintas Lietuvoje, Vištytyje. Valstybės partnerės: Lietuva ir Lenkija.

 

Tarptautinis projektas „Latvija per kameros objektyvą“

Projekto įgyvendinimo šalis – Latvija. Valstybės partnerės: Čekija, Danija, Lietuva, Latvija, Slovėnija

Projektas finansuotas programos „Veiklus jaunimas“ lėšomis.

 

2007-IEJI METAI:

Tarptautinis projektas „Jaunimas ir muzika“

Projekto įgyvendinimo šalis – Danija. Valstybės partnerės: Čekija, Danija, Lietuva, Latvija

 

2006-IEJI METAI

Tarptautinis Projektas „Aš ir mano šeima“

Įgyventas Lietuvoje. Valstybės partnerės: Lietuva, Latvija, Čekija, Danija.

 

Projektas „Aktiwo“

Įgyvendintas Lenkijoje, Olecko. Valstybės partnerės: Lietuva ir Lenkija.

 

Projektas „Drzewo – podwojny wymiar“

Įgyvendintas Lenkijoje, Varšuva. Valstybės partnerės: Lietuva ir Lenkija.


2005-IEJI METAI

Projektas „Yra daug puikių vietų – susitikime Mozūruose“

Įgyvendintas Lenkijoje, Olecko. Valstybės partnerės: Lietuva ir Lenkija.

 

Tarptautinis Projektas „Jaunimas ir rūkymas“

Įgyvendintas Čekijoje. Valstybės partnerės: Čekija, Danija, Lietuva, Latvija.


2004-IEJI METAI

Projektas „Ksiazka dla dzieci – swiat bez granic“

Įgyvendintas Lenkijoje, Olecko. Valstybės partnerės: Lietuva ir Lenkija.

 

Projektas „Velykų papročiai“

Įgyvendintas Danijoje. Valstybės partnerės: Čekija, Danija, Lietuva.

 

2003-IEJI METAI

Projektas „ Jaunimas naujoje Europoje“

Įgyvendintas Lietuvoje. Valstybės partnerės: Čekija, Danija, Lietuva.


2002-IEJI METAI

Projektas „Praha – Orum – Vilkaviškis“ (Čekijoje)

Įgyvendintas Čekijoje. Valstybės partnerės: Čekija, Danija, Lietuva

 

2001-IEJI METAI

Projektas „Europos jaunimo dienos Vilkaviškyje“

Įgyvendintas Lietuvoje. Valstybės partnerės: Lietuva ir Danija.

2011-IEJI METAI