Birželio 25d.

Print Friendly, PDF & Email

Kad ir kaip bebūtų liūdna, šiandien projektas baigėsi ir reikia važiuoti namo, palikti naujai surastus draugus. Rytas šiandien slogus.. Atsikėlę pavalgėm pusryčius, pradėjom tvarkyti savo kambarius ir salę. 11 valandą atsisveikinom su pirmaisiais išvykstančiais lenkais, kiti išvyko vėliau. Susikrovę daiktus bei susitvarkę laukėme ir savo kelionės namo – kas ėjo apsipirkti, kas žiūrėjo Simsonus, kas šiaip snūduriavo koridoriuje. Sudiev Olecke! Sudiev nauji draugai! Mes dar būtinai susitiksime!

               Dabar mes jau namuose, o širdyse ir mintyse išliks nuostabūs atsiminimai iš šio projekto – buvo tikrai nepakartojama!