Įgyvendintas projektas

Print Friendly, PDF & Email
 
2023 metais Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras ir Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė įgyvendino nevyriausybinių organizacijų rėmimo projektą „Su skautais“. Projekto tikslas: skatinti aktyvų pilietiškumą per domėjimąsi savo krašto istorija ir kultūra, pasiruošimą įvairioms krizinėms situacijoms bei supažindinant vaikus ir jaunimą bei kitus bendruomenės narius su skautų judėjimu, aktyvia savanoriška veikla.
Projekto metu vaikams ir jaunimui buvo organizuojama civilinės saugos (2023-10-25) bei pilietinio pasipriešinimo (2023-11-27) užsiėmimai – paskaitos; taip pat visuomenei triskart buvo pristatyta skautiška veikla (birželio 2 d., rugsėjo 19 d. ir lapkričio 7 d.), buvo kviečiama pasigaminti savo ženkliuką. Projekto metu taip pat siekta supažindinti su krašto istorija ir kultūra – spalio 31 d. organizuota išvyka į Virbalio bendruomenės Amatų centrą, kur dalyviai galėjo susipažinti su duonos kelio ir mūsų krašto istorija, išbandyti skirtingus senuosius amatus.
 
Projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos ir Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovės lėšomis.