SVARBI INFORMACIJA

Print Friendly, PDF & Email

Mieli VVJC programos mokiniai ir jų tėveliai,

Informuojame, kad 2016-12-31 pasibaigė mokinio krepšelio finansavimas.

Programą Jūs galite lankyti ir šiais metais, tačiau reiks mokėti už neformalųjį vaikų švietimą 2,90 Eur. per mėnesį. *

Jei nelankysite programos prašome informuoti mokytoją ir parašyti (tėveliai) prašymą dėl sutarties nutraukimo.

Pagal 2015- 08-31. Įsakymu Nr. V-1-97

*1. Nuo mokesčio yra atleidžiami neįgalūs ir socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai, vaikų globos namų globotiniai.

2.2. Mažinti mokesčio dydį 30 procentų už teikiamą neformalųjį švietimą vaikams:

2.2.1. jei iš tos pačios šeimos Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą lanko 2 ir daugiau vaikų.

2.2.2. vaikams, kurie yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos akredituotų tarptautinių ir respublikinių konkursų nugalėtojai