Padėkos vakaras mokytojams ir mokiniams

Print Friendly, PDF & Email
 
Rugsėjo 15 d. (penktadienį) 16.00 val. Vilkaviškio kultūros centre bus organizuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos padėka mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (rūpintojams) už puikius mokinių mokymosi pasiekimus, laimėjimus šalies dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose.
Už Vilkaviškio vardo garsinimą mokytojams ir mokiniams dovanojamas Vido Bareikio koncertas. Renginį ves Savivaldybės tarybos narys, mokytojas Mindaugas Bučinskas.
Kviečiame dalyvauti VJC neformaliojo švietimo mokytojus, mokinius, buvusius mokinius 2022–2023 m. m., mokinius, kurie pasiekė aukštų mokymosi pasiekimų.