WE CAN DO IT

Print Friendly, PDF & Email

“We can do it” – kursai, vedantys socialinio verslumo link

Spalio pabaigoje dviem savanorėms teko garbė ir laimė atstovauti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą NECI (ang. Network for European Citizenship and Identity, liet. Europos Sąjungos pilietybės ir tapatybės tinklo) Kipro padalinio organizuotuose mokymuose „We can do it: On the way to Social Entrepreneurship“ (liet. „Mes tai galime: Pakeliui į Socialinį Verslumą“).
Šie Erasmus+ programos remiami mokymai buvo skirti su jaunimu dirbančių asmenų tobulėjimui, todėl didžiausias dėmesys buvo skiriamas jaunimo problemoms ir kūrybingų būdų, kaip susidoroti su iškylančiomis problemomis, paieškoms. Taip pat buvo daug kalbama apie pagrindinius būdus ir ko reikia pradžioje norint pradėti sėkmingai įgyvendinti socialinį verslumą, kuris iš esmės išspręstų vienokią ar kitokią socialinę problemą.
Mokymuose buvo vykdoma įvairi veikla. Pirmosiomis dienomis vyko komandos stiprinimo užsiėmimai, kurių metų pažinome vieni kitus, daug kalbėjomės, diskutavome ir mokėmės būti atviri vieni su kitais. Po to keletą dienų dirbome su savimi, kadangi noėdami padėti kitiems, turime žinoti ką  galime padaryti, kas mums gali būti sudėtinga, su kokiomis kliūtimis galime greitai susitvarkyti, o kur mums riekia kitų pagalbos. Po šių užsiėmimų, organizatoriai supažindino dalyvius su būtina teorine medžiaga: buvo apibrėžti terminai, paminėti aktualūs skaičiai bei suteikta informacija, reikalinga suvokti socialinės įtraukties bei socialinio verslumo svarbą mūsų visuomenėje. Pamažu teorinės paskaitos peraugo į kūrybines dirbtuves – simuliacinių žaidimų pagalba bandėme įsijausti į kitų kailį bei rasti kūrybingus sprendimus iškilusioms problemoms. Mūsų mokymąsi nuolat lydėjo diskusijos, kurios skatino mus klausti „kodėl?“ ir „ką galime padaryti, kad būtų kitaip?“
Viena iš mokymuose mums tekusių užduočių – interviu iš Larnakos miesto gyventojų – padėjo mums suprasti, kokį svarbų vaidmenį vaidina atvirumas ir viešumas. Ne vienas larnakietis sakėsi nežinąs, kas yra socialinis verslumas bei socialinė įtrauktis, tačiau prisipažino matąs visuomenėje egzistuojančią nelygybę ir įvairias socialines problemas ir sutiko, kad svarbu su jomis kovoti. Tad iš mokymų grįžome ne tik pasisėmę kūrybinių idėjų, bet ir nusiteikę jomis pasinaudoti siekiant sumažinti atskirtį jei ne visuomenėje, tai bent savo bendruomenėse.
Ieva Paškauskaitė ir Simona Kurtinaitytė